Fagseksjonsleiar

Vigdis Reisæter

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna vernepleiar (1989), og har ein mastergrad i Funksjonshemming og deltaking frå 2014. Eg har ei rekkje vidareutdanningar innan personalleiing, helseleiing og jus. Frå august 2015 til august 2017, har eg vore programansvarleg ved vernepleiarutdanninga ved campus Sogndal. Sidan eg starta på høgskulen i 2011, har eg undervist i kommunikasjon og relasjon, miljøarbeid, funksjonshemming og levekår, kontaktlærar i praksis, rettleiing på bacheloroppgåver, og vernepleiarane sin historie.  Frå august 2017 gjekk eg over i stipendiat stilling, med midlar frå Exstrastiftelsen for helse og rehabilitering. https://extraweb.no/portal/#projects/library/149135. Eg har opptak på doktorgradsprogrammet ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo.

Forskar på
  • Relasjonen mellom vaksne med utvigklingshemming som har flytta for seg sjølv, deira foreldre og tenestytarane som gir praktisk bistand.