Instituttleiar

Svanaug Fjær

Arbeids- og kompetanseområde

Instituttleder med personal og økonomisansvar. Lederrolle i videreutvikling av undervisning og forskning ved instituttet. Forskning innenfor tema knyttet til rus og folkehelse, tjenesteorganisering, forholdet mellom kunnskap og politikk. Avla doktorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap (2000) med en studie av europeiseringsprosesser i narkotikapolitikken i Danmark, Nederland og Sverige. Har arbeidet i eksternfinansiert forskning ved Rokkansenteret (1989-2009) og IRIS (2009-2011). Instituttleder ved Institutt for sosialfag, UiS (2011-2015). Medlem av prosjektgruppen for Sosialfagsprosjektet, UHR (2013-2014). Fagfelt: Brukermedvirkning, forebygging, Helse- og sosialpolitikk, Kommunehelsetjenesten, Rusmiddelproblematikk.

Forskar på

  • Ruspolitikk i et internasjonalt perspektiv, forebyggingspolitikk, organisering av tiltak for marginaliserte grupper.