Instituttleiar

Svanaug Fjær

Arbeids- og kompetanseområde

Institutt for velferd og deltaking rommer bachelorprogram i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie, masterprogram i Psykisk helse og rusarbeid, Familieterapi og relasjonelt arbeid og Samfunnsarbeid. Instituttet har også flere videreutdanninger. Videre har instituttet omfattende forskning på temaområder av relevans for utdanningene. Instituttleder har et helhetlig ansvar for virksomheten og jobber aktivt for å videreutvikle både forskning og studieportefølje ved instituttet. 

Forskar på

  • Norsk og internasjonal narkotikapolitikk
  • Forebygging og folkehelse
  • Etterlatte etter narkotikarelatert død
  • Forholdet fag og politikk