Seniorkonsulent

Ingrid Faaberg

Arbeids- og kompetanseområde

Studierettleiar fakultet for helse- og sosialvitskap, campus Sogndal.