Studierettleiing helse og sosialfag

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida.

Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Slik kontakter du oss

Du kan kontakte studierettleiar på FHS-studierettleiar@hvl.no. Då kan du få svar på det du lurar på, eller avtale tidspunkt for ein rettleiingsamtale.

Bestill rettleiingssamtale

Campus Bergen

Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing hausten 2021. 

Bestill time for rettleiing

Tidspunkt for rettleiing

  • Vernepleie, sosialt arbeid, relaterte vidareutdanningar og masterutdanning:

Måndag kl. 09.00–11.00

  • Radiografi, master i kunnskapsbasert praksis:

Måndag kl. 13.00–15.00

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og masterutdanning:

Tysdag kl. 09.00–11.00

  • Fysioterapi, ergoterapi, master i klinisk fysioterapi:

Onsdag kl. 09.00–11.00

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Førde

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr fysisk og digital rettleiing hausten 2021. I tråd med gjeldande smittevernsreglar må alle halde ein meters avstand ved fysisk rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Haugesund

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing hausten 2021. I tråd med gjeldande smittevernsreglar må alle halde ein meters avstand ved fysisk rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00

  • Vernepleie

Fredag 9.00 – 11.00

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Stord

Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing hausten 2021. I tråd med gjeldande smittevernsreglar må alle halde ein meters avstand ved fysisk rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Sogndal

Vi er her for deg! Studierettleiarar er tilgjengeleg for samtalar på bestemte tidspunkt. Vi tilbyr både fysisk og digital rettleiing hausten 2021. I tråd med gjeldande smittevernsreglar må alle halde ein meters avstand ved fysisk rettleiing. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no

Tidspunkt for rettleiing

  • Barnevern, vernepleie, sosialt arbeid, relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Onsdag kl. 10.00–12.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Kva vil du vite meir om?