Studierettleiing helse og sosialfag

Studierettleiarane våre kan hjelpe deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen, utveksling og annan rettleiing i løpet av studietida.

Du kan óg få hjelp med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Slik kontakter du oss

Du kan kontakte studierettleiar på FHS-studierettleiar@hvl.no. Då kan du få svar på det du lurar på, eller avtale tidspunkt for ein digital rettleiingsamtale.

Bestill rettleiingssamtale

Campus Bergen

Studierettleiarar er tilgjengeleg for digitale samtalar på bestemte tidspunkt. Du får tilsendt ei Zoom-lenke når du har fått tildelt time.

Bestill time for rettleiing

Tidspunkt for rettleiing

  • Vernepleie, sosialt arbeid, relaterte vidareutdanningar og masterutdanning:

Måndag kl. 09.00–11.00

  • Radiografi, master i kunnskapsbasert praksis:

Måndag kl. 13.00–15.00

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og masterutdanning:

Tysdag kl. 09.00–11.00

  • Fysioterapi, ergoterapi, master i klinisk fysioterapi:

Onsdag kl. 09.00–11.00

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Førde

Studierettleiarne er tilgjengelig for samtaler på bestemte tidspunkt. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no. Du får tilsendt ei Zoom-lenke når du har fått tildelt time.

Tidspunkt for rettleiing

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Haugesund

Studierettleiarne er tilgjengelig for samtaler på bestemte tidspunkt. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no.

Du får tilsendt ei Zoom-lenke når du har fått tildelt time.

Tidspunkt for rettleiing

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00

  • Vernepleie

Fredag 9.00 – 11.00

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Stord

Studierettleiarne er tilgjengelig for samtaler på bestemte tidspunkt. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no.

Du får tilsendt ei Zoom-lenke når du har fått tildelt time.

  • Sjukepleie og relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Måndag og tordag kl. 13.00 – 15.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Campus Sogndal

Studierettleiarne er tilgjengelig for samtaler på bestemte tidspunkt. Du kan bestille time på FHS-studierettleiar@hvl.no.

Du får tilsendt ei Zoom-lenke når du har fått tildelt time.

Tidspunkt for rettleiing

  • Barnevern, vernepleie, sosialt arbeid, relaterte vidareutdanningar og mastergrader:

Onsdag kl. 12.00 – 14.00 

Praksis

Har du spørsmål om praksis, sender du ein e-post til FHS-praksis@hvl.no.

Kva vil du vite meir om?