Hopp til innhald

Griffith University

Griffith University er plassert ved Australias såkalte Gullkyst og har mer enn 21 000 studenter fordelt på sine ulike campuser. Griffith er det australske universitetet som mottar flest norske studenter.

Du reiser til Griffith University som - Exchange. Det innebærer at du må betale tuition fees.

Griffith har en såkalt trimester-struktur, altså tre semestre i stedet for to. Det fører til at høstsemesteret begynner allerede første uken i juli!

Gjeld for

Ingeniørutdanninger, helsefagsutdanninger og lærerutdanninger.

Praktiske forberedelser

Alle studenter som drar til Australia trenger studentvisum. Dersom du ikke trenger å ta noen helsetester, vil dette være relativt raskt gjort på nettsidene til de australske immigrasjonsmyndighetene. Du skal ikke søke om visum før du har fått opptaksbrevet ditt fra Griffith University.

Dersom du skal ha praksis i Australia er du i tillegg nødt til å ta en helseundersøkelse i forbindelse med visumsøknaden din. Denne undersøkelsen (som bla. innebærer røntgen av lunger) kan dessverre kun gjennomføres ved Akutten i Oslo - dette er den eneste helseklinikken i Norge som er utpekt av australske immigrasjonsmyndigheter og har den nødvendige tilgang til systemene som trengs. Helseundersøkelsen er dyr, og kostet våren 2023 4500 kroner.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Hvis du ikke har det må du ta en språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Griffith krever skolepenger fra alle internasjonale studenter. HVL har imidlertid en avtale som innebærer 15 % avslag i skolepengene. For 2018 er skolepengene for studenter fra HVL på AUD$ 7 888 per semester. Kopiavgift kommer i tillegg.

Studenter fra Norge som får støtte fra Lånekassen og har studentreiseforsikring trenger ikke å betale OSHC-avgift.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Du kan være på utveksling på Griffith i 3., 4. eller 5. semester, og det er mulig å være der i 1-2 semester.

Bachelor i ingeniørfag, data

Vanligvis kan du reise på utveksling til Griffith i 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, energiteknologi

Dere kan reise på utveksling til Griffith University i 5. semester.

Bachelor i informasjonsteknologi

Vanligvis kan du reise på utveksling til Griffith i 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk

Dere kan reise på utveksling til Griffith University i 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, havteknologi

Dere kan reise på utveksling til Griffithi 5 semester.

Bachelor i ingeniørfag, berekraftig produksjon og sirkulærøkonomi

Dere kan reise på utveksling til Griffith University i 5. semester.

Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund

Utveksling til Griffith University skjer vanligvis i 4. eller 5. semester. Hvilket semester som gjelder for deg kommer an på hvilken campus du studerer på. Ta kontakt med din faglige kontaktperson.

Bachelor i sosialt arbeid

Du kan ta 3. eller 5. semester på Griffith. Studentene som er ute i 5. semester vil vanligvis bli tilknyttet Logan Campus, mens studenter som drar i 3. semester kan velge mellom Logan eller Gold Coast Campus.

Bachelor i vernepleie

Dere kan dra på utveksling til Griffith i enten 4. eller 5. semester. Dere kan normalt sett velge om dere vil studere på Gold Coast eller Logan Campus.

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Studenter kan ta valgfag i drama, musikk, samfunnsfag, kunst og håndverk eller spesialpedagogikk ved Griffith University.

glu5-10

Studenter kan ta valgfag i drama, musikk, samfunnsfag, kunst og håndverk eller spesialpedagogikk ved Griffith University.

Master i praktisk utdanningsvitskap

Det legges opp til at studenter kan dra til Grifftih i 2. eller 3. semester. Snakk med din faglige kontaktperson.