Griffith University

Griffith University er plassert ved Australias såkalte Gullkyst og har mer enn 21 000 studenter fordelt på sine ulike campuser. Griffith er det australske universitetet som mottar flest norske studenter.

VIKTIG: Griffith har en spesiell semesterstruktur på tre semestre, kalt trimestre. Det fører til at høstsemesteret begynner allerede første uken i juli 2018!

Gjeld for

Studiestad Bergen

Praktiske forberedelser

En del studenter av forskjellige årsaker må ta ulike helsetester for å få visum til Australia, så det er viktig at dere undersøker dette i god tid. Det er spesielt dersom man har/har vært utsatt for diverse sykdommer at dette gjelder. Ta kontakt med Internasjonalt kontor dersom du lurer på om dette gjelder deg.

Alle studenter som drar til Australia trenger studentvisum. Dersom du ikke trenger å ta noen helsetester, vil dette være relativt raskt gjort på nettsidene til de australske immigrasjonsmyndighetene. Du skal ikke søke om visum før du har fått opptaksbrevet ditt fra Griffith University.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Hvis du ikke har det må du ta en språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Griffith krever skolepenger fra alle internasjonale studenter. HVL har imidlertid en avtale som innebærer 15 % avslag i skolepengene. For 2018 er skolepengene for studenter fra HVL på AUD$ 7 888 per semester. Kopiavgift kommer i tillegg.

Studenter fra Norge som får støtte fra Lånekassen og har studentreiseforsikring trenger ikke å betale OSHC-avgift.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet du du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Bygg

Du kan være på utveksling på Griffith i 3., 4. eller 5. semester, og det er mulig å være der i 1-2 semester. Studieprogrammet har satt opp en kurspakke for hvert semester, der det er noen faste fag og noen valgfag ut fra hvilke fordypning du tar.

Data

Vanligvis kan du reise på utveksling til Griffith i 5. semester.

Energiteknologi

Dere kan reise på utveksling til Griffith University i 5. semester.

Informasjonsteknologi

Vanligvis kan du reise på utveksling til Griffith i 5. semester.

Allmenn maskinteknikk

Dere kan reise på utveksling til Griffith University i 5. semester.

Marinteknikk

Dere kan reise på utveksling til Griffith University i 5. semester.

Produksjonsteknikk

Dere kan reise på utveksling til Griffith University i 5. semester.

Undervannsteknologi - drift og vedlikehold

Dere kan reise på utveksling til Griffith University i 5. semester.