Velkommen til SimArena!

Våre simulerings-, test- og ferdighetslaboratorium  lar studentene øve seg på det de vil møte i arbeidslivet.

SimArena er en felles benevning for ulike test-, ferdighets- og  simuleringslaboratorium ved Fakultet for helse- og sosialvitskap. Her er det rom for ferdighetstrening, rettleiing, refleksjon, simulering og forsking. Alt relatert til utfordringene man får i yrkeslivet og sikkerheten til pasientene.


Lurer du på noke? Vi vil gjerne svare deg!