Campus Stord

Velkommen til SimArena Stord! I laboratoriane kan studentane tileigne seg ferdigheiter i tryggje omgjevnader som tilleta prøving og feiling.

Ved campus Stord er SimArena byggje opp som ein sengepost med opne og moderne løysningar, kor studentane kan tileigne seg ferdighetier i tryggje omgjevnader som tilleta prøving og feiling. Samman med  moderne utstyr brukar vi pedagoiske metodar som demonstrasjon, ferdigheitstrening, rettleiing, rollespel, simulering ved utanninga.  

Studentane ved bachelorutdanninga i sjukepleie kan nytte seg sengepost til øving på prosedyrar og ferdigheiter. Med eit oppdatert medisinrom  kan ein øva seg på legemiddelhandtering.

Ved Simarena Stord har vi fleire Virtual Reality sett som er mulig å brukes til undervisning i anatomi og andre aktuelle enmar. 

Bestille sengeposten? 

Tilsette

bilde av John-Arne Birkelund

John-Arne Birkelund

Høgskulelektor

bilde av Gunnhild Høgås

Gunnhild Høgås

Høgskulelektor