For studenter

På denne siden finner du informasjon du må sette deg inn i før du tar i bruk SimArena.

Ferdighetstrening 

Forberedelse til ferdighetstrening

Praktisk ferdighetslæring er krevende fordi det ofte handler om å lære komplekse handlinger. For å oppnå forventet læringsutbytte er det nødvendig å forberede seg.  

 • Les pensum tilhøyrende undervisningsplan/emnetimeplan.
 • Er forberedt til øving og har tilgang til prosedyre.
 • For ferdighetstrening på sengepost gjelder hygienereglementet.
 • Se undervisningsfilmer.
 • Se aktuelle prosedyrer i VAR healthcare.
 • Yttertøy og sekker skal ikke tas med inn på labane på SimArena, bruk garderobe.
 • Sengene skal ikke benyttes til å sitte / ligge i bortsett fra når en av studentene har rolle som pasient.

Før du forlater SimArena

Det er et felles ansvar å sørge for orden og ryddighet på SimArena. Forlat laben ryddig. 

 • Bytt alt sengetøy 
 • Desinfiser seng, nattbord, stol, trillebord og hjelpebord, skjermbrett og tavler. 
 • Reingjer, evt desinfiser, utstyr som skal settast tilbake i hyller og skap for gjenbruk
 • Fjern alt boss. 

Eigentrening

SimArena kan brukes for eigentrening når det ikkje er undervisning. Du reserverer via TimeEdit

Regler for bruk av sengeposter

 • Sengerom kan reserveres tre dager frem i tid og for maksimalt inntil tre timer om gangen. En kan ha maks 4 reservasjoner innenfor en 3 dagers periode.
 • Dersom sengerommet ikke er tatt i bruk innen 15 minutter etter reservasjonstidspunkt, kan andre benytte rommet.
 • Du kan ikke slette den ubrukte reservasjonen for så å reservere det samme rommet på et senere tidspunkt samme dag.
 • Husk å avbestille rommet dersom det ikke skal brukes.
 • Rommet skal ryddes etter bruk; stoler/bord settes på plass, vindu lukkes, avfall fjernes etc.
 • HUSK uniformsreglementet gjelder også når du øver på egenhånd.

Øving på andre Campus? 

Det finns sengepostar og andre spesiallaber på alle campusane som tilbyr bachelor innan sjukepleie og vernepleie. Som student har du moglegheit til å øve på sengepost ved alle campus.  

Skal du bruke sengepost på ein anna campus må du som student gjere følgande:
1.Gå innom kortsenter på campus du skal øve på og få tilgang til sengepost.
2.SimArena er byggje opp ulikt frå campus til campus, som student er du sjølv ansvarleg for å setje deg inn utstyr systemet og rettningslinjer ved campusen du skal øve på. Informasjon om dette finner du på heimesida til SimArena.
3. Du må reservere seng/rom via timedit.
4.Treng du forbruksmateriell til en prosedyre må du kontakte enten koordinator for Simarena eller fagansvarleg for prosedyren på ditt egent campus.

Melde i frå om ødelagt utstyr, feil eller mangler

Er uhellet ute og noe blitt ødelagt, skriv en lapp på det som er ødelagt og send epost til koordinator.

John-Arne Birkelund 

Følgende rapporterast:

- Beskrivelse/navn på utstyret og nummer på QR kode.

- Hvilket rom utstyret befinner seg

- Beskrivelse av problemet

- Eventuelt om utstyret har blitt merket

Skade eller uønsket hendelse på SimArena

Ved skade eller uønsket hendelse i spesialrom:

Arbeidsmiljøloven gjelder som hovedregel ikke for studenter, men det finnes unntak. Ifølge Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere, § 1, «Elever ved institusjoner som har undervisning eller forskning som formål skal når de utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, og arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for deres liv og helse, anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 18 og 19, med unntak av § 19-2. 

Studentene er etter dette beskyttet av loven i fysikk-, kjemi, verksted og formingstimene, men ikke ved annen klasseundervisning. Som en konsekvens av dette skal man i forbindelse med avviksbehandling gjennomføre de samme prosedyrer/tiltak for studenter som for ansatte i spesialrommene på SimArena ved:
• skader, ulykker og nestenulykker
• brann og branntilløp
• forurensninger
• manglende eller mangelfullt verneutstyr
• trekk, støy og dårlig belysning

Studenten melder elektronisk til høyskolen om skade som har skjedd i høyskolens lokaler eller i praksis via dette skjema: Skademelding til HVL  

Studenten SKAL også informere faglærer om hendelsen.

Denne informasjonen er hentet fra Høyskolens Rutiner ved uønskede hendelser for studenter.

Læringsvertøy

Anatomy.TV

Få tilgang, engasjer og lær når som helst og hvor som helst gjennom fleksibel, konsekvent nettbasert tilgang – 24/7. Engasjer deg med 3D-modeller ved å bruke intuitive funksjoner for å rotere, legge til eller fjerne anatomi, og identifisere og lære mer om enhver synlig struktur. Primal reviderer og oppgraderer kontinuerlig våre 3D-anatomiprodukter for å gi de banebrytende ressursene du trenger for å forbedre kunnskapen din om anatomi og fysiologi.

VAR Healtcare

VAR Healthcare er et digitalt støtteverktøy for helsesektoren, med kunnskapsbaserte prosedyrer og tilhørende kunnskapsstoff til bruk i praktisk utøvelse, kvalitetssikring og dokumentasjon og kompetanseutvikling. VAR Healtcare er utviklet i Norge og er et nettbasert produkt som leveres av Cappelen Damm Akademisk

Logg inn på Varnett her