Campus Førde

Velkommen til SimArena Førde! Du finner oss i 2.etg.

SimArena ved campus Førde byggje opp som ein sengepost med opne og moderne løysningar og speisialseringslaber, kor studentane kan tileigne seg ferdighetier i tryggje omgjevnader som tilleta prøving og feiling. 

Våre Laboratorier

Akuttrom

På akuttrommet har me samla det mest avanserte utstyret og overvakingsapparata. Her vil du mellom anna finna anestesiapparat, heime respiratorar og respirator. Simulatorene Svanhild og Simonette har mange funksjonar som aukar spenninga under øvingane. 

Skyllerom med kirurgisk vask er knyta til akuttrommet.   

Akuttrom blir mest brukt av studentar frå Master i spesialsjukepleie og Master i klinisk allmennsykepleie, men er òg tilgjengeleg til grunnutdanning med lærar til stades under simulering/ferdigheitstrening.

Sengepost

Ved campus Førde er SimArena byggje opp som ein sengepost med opne og moderne løysningar, kor studentane kan tileigne seg ferdighetier i tryggje omgjevnader som tilleta prøving og feiling. Samman med  moderne utstyr brukar vi pedagoiske metodar som demonstrasjon, ferdigheitstrening, rettleiing, rollespel, simulering ved utanninga. 

Kontrollrom

Frå kontrollrommet styres dei avanserte simuleringsdokker av ein operatør.  I lag med ein fasilitator i simuleringsrommet, kommuniserer operatøren  gjennom dokka, ut i rommet eller til fasilitatoren. Med avansert audiovisuelt utstyr er det også mogleg å ta opp video av simuleringsaktiviteten, som studentane kan sjå i debrifing.

Virtual Reality

Ved Simarena Førde har vi fleire trådlause Virtual Reality sett som er mulig å brukes til undervisning i anatomi og andre aktuelle enmar.

 

Informasjon 

 

Tilsette

bilde av Line Tangsveen

Line Tangsveen

Høgskulelærar

bilde av Tove Eilin Eikeseth Klakegg

Tove Eilin Eikeseth Klakegg

Høgskulelektor