For tilsette

Ferdigheitstrening 

Førebuing til ferdigheitstrening

Studentane har tilgang på informasjon om hvordan de best kan førebue seg før ferdigheitstrening og simulering via SimArena sine nettsider. Legg gjerne ut lenke til denne informasjonen i Canvas.

Bestilling av lab/rom: 

  • Reservasjoner som gjeld undervisning skal reserverast av arealforvaltningen. Ta kontakt med areal@hvl.no. 
  • Enkle reservasjonar som ikkje skal inn i timeplanen, eks. forskningsprosjekt kan utføres av SimArena. Send bestilling til Line Tangsveen

Utstyr  

SimArena har en stor utstyrspark som gir tilsette ved FHS campus Førde tilgang til teknologiske verktøy til bruk i undervisning, forskning og ferdighetstrening. 

Før du forlater SimArena

Det er et felles ansvar å sørge for orden og ryddighet på SimArena. Forlat SimArean ryddig. 

  • Senger rees opp iht sengeredning.Skitne senetøy og handkle skal takast av etter bruk og leggast i tøysekk på skyllerommet. (full sekk knytast att)
  • Desinfiser seng, nattbord, stol, trillebord og hjelpebord, skjermbrett og tavler. 
  • Reingjer, evt desinfiser, utstyr som skal settast tilbake i hyller og skap for gjenbruk 
  • Fjern alt boss (fulle sekker knyttast att) 
  • Bruk reine mikrofiberklutar til å trøke av pc-skjermar, handtak og kontaktflter på alle rom som har vore i bruk --> leggest i bøtte for skitne klutar. 
  • Forlat treningsdukker og skjeletter intakte. 
  • Plasser utstyr du har brukt tilbake der du fant det.

Melde i frå om øydelagt utstyr, feil eller mangel

Er uhellet ute og noko vert øydelagt, skriv ein lapp på det som er øydelagt og send epost til koordinator. 

Line Tangsveen 

Følgende rapporterast:

- Beskrivelse/navn på utstyret og nummer på QR kode.

- Hvilket rom utstyret befinner seg

- Beskrivelse av problemet

- Eventuelt om utstyret har blitt merket