Sykepleie

Bachelor

Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. En sykepleier må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Hvorfor studere sykepleie?

Sykepleierutdanningen er praktisk, og man møter mennesker i alle livssituasjoner. Det er en bred utdanning, som gir deg mange spennende jobbmuligheter. Behovet for sykepleiere er stort.

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, personer som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg. En sykepleier har ansvar for pasienter og pårørende, skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til å utføre en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

Du kan studere sykepleie ved campus Bergen, Førde, Haugesund og Stord

En sykepleier

  • blir gitt mye tillit og et stort ansvar
  • må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre
  • har en variert og ofte uforutsigbar hverdag
  • må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

HVL tilbyr også desenteralisert sykepleie over deltid. Passer perfekt for deg som er i jobb, og ønsker å bli sykepleier. 

Praksis for sykepleiestudenter

I løpet av sykepleieutdanningen møter du pasienter og pårørende når du er ute i praksis. Du får praksisplass knyttet til både kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern.

Praksisstudiene utgjør om lag 50 prosent av studiet, fordelt over de tre studieårene.

Her finner du informasjon om praksis.

Innhold i studiet

  • Undervisningen består av forelesninger, formidling fra studenter, medstudentrespons, arbeid i grupper, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid, oppgaveskriving og selvstudium.
  • En del av undervisningen skjer i mindre grupper som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø.
  • Ferdighetstreningen foregår i SimArena. Her får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser på sykepleieprosedyrer og realistiske scenario fra praksis. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter og pårørende når du skal ut i praksis.

Hva koster det å studere? 

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger i Norden, Europa, Australia, Canada, Afrika og Cuba. Utvekslingsoppholdet ditt i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt.

Studenter i Bergen kan reise til:

Studenter i Førde kan reise til:

Studenter i Haugesund kan reise til:

Studenter på Stord kan reise til:

Videre studier etter fullført utdanning

Fullført bachelor i sykepleie gir deg mange muligheter. Du kan gå ut i jobb eller studere videre. 

Relevante masterutdanninger

Med bachelor i sykepleie kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Utdanningen kvalifiserer også for masterutdanninger ved andre høgskoler og universitet.

Etter mastergrad kan du også ta en doktorgrad, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.

Andre utdanninger du kanskje vil like