Sykepleierstudenter øver seg på en dukke

Sykepleie

Bachelor

Sykepleieryrket er spennende og allsidig, og du får møte mange ulike mennesker i alle livssituasjoner. Det er en praktisk og bred utdanning, som gir deg mange spennende jobbmuligheter. Behovet for sykepleiere er stort.

Bergen, Førde, Haugesund, Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203050 (Bergen), 203052 (Førde vår), 203053 (Stord), 203054 (Førde) og 203056 (Haugesund)

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse, med krav om:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

  Realkompetanse og karakterkrav

  Hvis du ikke har generell studiekompetanse, finnes det et unntak for deg som er 25 år eller eldre. Da kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Det vil si at du har relevant erfaring. Les mer om realkompetanse.

  Det er viktig å vite at selv om du søker realkompetanse, gjelder fortsatt kravet om 3 i matte og norsk. For eksempel, hvis du har gått yrkesfag har du tatt fagene, men du vil ikke ha nok timer.

  Hvis du mangler disse fagene, kan du ta dem på våren og likevel søke opptak til sykepleierutdanningen. Fristen for å melde seg opp som privatist hos fylkeskommunen er 1. februar.

  Tilleggskrav

  Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Les om medisinsk testing og vaksinasjon.

  Studiet har krav om politiattest.


  Poenggrense ved forrige opptak

  • Ordinær kvote:
   Bergen: 50,5
   Haugesund: alle kvalifiserte
   Stord: alle kvalifiserte
   Førde: alle kvalifiserte
   Førde vår: alle kvalifiserte

   Førstegangsvitnemål:
   Bergen: 47,7
   Haugesund: alle kvalifiserte
   Stord: alle kvalifiserte
   Førde: alle kvalifiserte
   Førde vår: alle kvalifiserte

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere sykepleie?

  Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, personer som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg. En sykepleier har ansvar for pasienter og pårørende, skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til å utføre en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

  Du kan studere sykepleie ved campus Bergen, Førde, Haugesund og Stord. 

  HVL tilbyr også sykepleie på deltid. Passer perfekt for deg som er i jobb, og ønsker å bli sykepleier!

  En sykepleier

  • tenker og handler raskt.
  • formidler empati, og viser respekt og omsorg.
  • våger å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.
  • har en variert og ofte uforutsigbar hverdag.
  • får mye tillit og stort ansvar.
  • kommuniserer og samarbeider godt med andre.

  Praksis for sykepleiestudenter

  I løpet av sykepleieutdanningen møter du pasienter og pårørende når du er ute i praksis. Du får praksisplass knyttet til både kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern.

  Praksisstudiene utgjør om lag 50 prosent av studiet, fordelt over de tre studieårene.

  Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudier. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremme krav om ny politiattest i løpet av utdanningen. Her kan du lese mer om politiattest. 

  Her finner du informasjon om praksis for sykepleie

  Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

  Innhold i studiet

  • Undervisningen består av forelesninger, formidling fra studenter, medstudentrespons, arbeid i grupper, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid, oppgaveskriving og selvstudium.
  • En del av undervisningen skjer i mindre grupper som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø.
  • Ferdighetstreningen foregår i SimArena. Her får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser på sykepleieprosedyrer og realistiske scenario fra praksis. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter og pårørende når du skal ut i praksis.
  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Hva koster det å studere sykepleie? 

  Som student må du betale en semesteravgift på 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. 

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

  Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger i Norden, Europa, Australia, Canada, Afrika og Cuba. Utvekslingsoppholdet ditt i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt.

  Studenter i Bergen kan reise til:

  Studenter i Førde kan reise til:

  Studenter i Haugesund kan reise til:

  Studenter på Stord kan reise til:

  Videre studier etter fullført utdanning

  Fullført bachelor i sykepleie gir deg mange muligheter. Du kan gå ut i jobb eller studere videre. 

  Relevante masterutdanninger

  Med bachelor i sykepleie kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Utdanningen kvalifiserer også for masterutdanninger ved andre høgskoler og universitet.

  Etter mastergrad kan du også ta en doktorgrad, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.

  Andre utdanninger du kanskje vil like