Hopp til innhald

University of Applied Sciences UCLL

UC Leuven-Limburg er en av de største høgskolene i Flanders og har over 14 000 studenter og 9 campuser. Alle internasjonale programmer som gis på engelsk skjer på campusene i Leuven. Unntak for dette er praksis i sykepleie som tilbys på campus Hasselt og campus Limburg.

Gjeld for

Sykepleie.

Praktiske forberedelser

Du bør være vaksinert mot hepatitt A+B, siden flere av praksissykehusene krever dette.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Modulen Tour of Flanders går på engelsk, men de fleste ordinære studieprogrammene undervises på flamsk. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på nederlandsk/flamsk eller engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Tar du språkkurs i Belgia i 4 uker før studiestart kan du få støtte til dette fra Lånekassen, hvis du kan dokumentere at deler av studiet skal gå på flamsk.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Bachelor i sjukepleie

Dere kan dra på utveksling til Limburg i 3. praksisperiode i 3.skoleår. Sykepleie tilhører department of Health Care, som holder til på Campus OLB Hasselt. Dere skal ha praksis (kliniske studier) samt at dere skal delta på Tour of Flanders - International Nursing-Midwifery Education Programme on Diversity and Unity. Denne modulen går over 2 uker i mars og gir 3 ECTS.

Studenter på desentralisert sykepleie kan også søke om å dra til Limburg.