Hopp til innhald

Kristianstad University (HKR)

Høgskolen utgjør en stor og moderne campus. Det er ca. 9000 registrerte studenter ved høgskolen. Høgskolen satser mye på fjernundervisning, og også på internasjonalisering, med mange utenlandske gjesteforelesere. Byen ligger i det flate, sørlige området i Sverige, ned mot Østersjøen. Byen har et bredt tilbud av sosiale, sportslige og kulturelle tilbud.

Gjeld for

Campus Sogndal/Førde og GLU Stord/Haugesund

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet.

Språk

Undervisning på svensk eller engelsk. Alle som reiser på Erasmus+ utveksling må ta språktest på nettet før de reiser. Internasjonalt kontor informerer deg i forkant av testen. Du kan få unntak for språktest hvis du følger undervisning på svensk.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Du kan dra på utveksling til Kristianstad University i utvekslingsperioden på studieprogrammet ditt.

Bachelor i sjukepleie

Du kan dra på utveksling til Kristianstad University i utvekslingsperioden i 3. studieår av studieprogrammet ditt.