Student sykepleiere smiler og ler sammen

Sykepleie | deltid

Bachelor

Som sykepleier får du møte ulike mennesker i alle livssituasjoner. Utdanningen er praktisk og allsidig, med mange muligheter. Ved å velge en samlingsbasert deltidsutdanning kan du kombinere jobb og studier.

Førde, Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203051 (Førde) og 203059 (Stord)

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse, med krav om:

  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer)

  Realkompetanse og karakterkrav

  Hvis du ikke har generell studiekompetanse, finnes det et unntak for deg som er 25 år eller eldre. Da kan du søke på bakgrunn av realkompetanse. Det vil si at du har relevant erfaring. Les mer om realkompetanse.

  Det er viktig å vite at selv om du søker realkompetanse, gjelder fortsatt kravet om 3 i matte og norsk. For eksempel, hvis du har gått yrkesfag har du tatt fagene, men du vil ikke ha nok timer.

  Hvis du mangler disse fagene, kan du ta dem på våren og likevel søke opptak til sykepleierutdanningen. Fristen for å melde seg opp som privatist hos fylkeskommunen er 1. februar.

  Tilleggskrav

  Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. Les om medisinsk testing og vaksinasjon.

  Studiet har krav om politiattest.


  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere sykepleie?

  Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, personer som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg. En sykepleier har ansvar for pasienter og pårørende, skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til å utføre en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

  En sykepleier

  • tenker og handler raskt
  • formidler empati, og viser respekt og omsorg
  • våger å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner
  • har en variert og ofte uforutsigbar hverdag
  • får mye tillit og stort ansvar
  • kommuniserer og samarbeider godt med andre

  Til høsten kan du studere sykepleie på deltid ved campus Førde og Stord.
  Studiet har opptak annet hvert år mellom campusene. Høsten 2025 vil det være oppstart i Bergen og Haugesund.

  Du kan også studere sykepleie på heltid

  Abdu drøymer om å jobbe i akuttmottak eller innan psykiatri. Ved å ta sjukepleiarutdanning på deltid kan han kombinere familieliv og løna jobb med studiar. Det passar han midt i blinken. Abdu hadde også ein indre motivasjon til å bli sjukepleiar. 

  Les meir her

  Praksis 

  Praksis utgjør halvparten av utdanningen. Det blir lagt til rette for varierte læringsaktiviteter i de ulike praksisemnene. 

  Innhold i studiet

  Sykepleierutdanningen på deltid går over åtte semester med samlinger. Studiet er delt inn i 14 emner. Gjennomgående tema i utdanningen er personsentrert sykepleie, etikk, pasienttrygghet, kommunikasjon, samhandling og faglig ledelse. 

  • I første året lærer du om grunnleggende sykepleie, danning og akademisk håndtverk, naturvitenskap og ledelse av eget arbeid.
  • Andre året handler om sykepleie til akutt, kronisk og kritisk syke pasienter med behov for medisinske, kirurgiske og psykiske helsetjenester.
  • Tredje og fjerde året får du kunnskap om komplekse og samansette pasienttilstander og sykdomsbilde. Du vil lære om sykepleierfunksjonen knyttet til faglig ledelse, tjenesteutvikling og innovasjon og i tillegg skrive en fordypningsoppgave i sykepleie gjennom bacheloroppgaven.

  Samlinger campus Stord

  Samlingsveker hausten 2024:

  Veke 33 oppstartsveke + veke 35,38, 43 og 47

  Våren 2025

  Veke 3,8,13,21 og 23

  Tysdag vert det digitalt opplegg i dei vekene det ikkje er samling.

  Samlinger campus Førde

  Samlinger for bachelor i sjukepleie, deltid ved campus Førde for høsten 2024 (med forbehold om endringer).

   SYKDF110. Danning og akademisk handverk

  Fysiske samlinger på campus Førde:

  • Uke 33 mandag til og med torsdag
  • Uke 35 tirsdag til og med torsdag

  I ukene 34, 36 og 37 blir det en dag per uke; tirsdagene som blir satt av til digital undervisning.

  Innlevering av eksamen i uke 37.

  SYKDF130. Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi

  Fysiske samlinger på campus Førde:

  • Uke 38 mandag til og med fredag
  • Uke 43 mandag til og med fredag
  • Uke 47 mandag til og med torsdag

  Digital undervisning/veiledning:

  • Tirsdager i uke 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49.
  • Mandag i uke 50.

  Eksamen onsdag i uke 50

  Hva koster det å studere? 

  Som student må du betale en semesteravgift på 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. 

  Utveksling

  Kor kan du reise?

  Videre studier etter fullført utdanning

  Fullført bachelor i sykepleie gir deg mange muligheter. Du kan gå ut i jobb eller studere videre. 

  Relevante masterutdanninger

  Med bachelor i sykepleie kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Utdanningen kvalifiserer også for masterutdanninger ved andre høgskoler og universitet.

  Etter mastergrad kan du også ta en doktorgrad, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.

  Andre utdanninger du kanskje vil like