Intensivsjukepleiarstudent.

Klinisk sykepleie

Master

Er du sykepleier og ønsker å få spesialkompetanse innen klinisk arbeid, fagutvikling, undervisning, forskning og helseledelse?

Ut fra emnene du velger i masterprogrammet, kan du spesialisere deg til diabetesykepleier eller kardiologisk sykepleier.

Utdanningen har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. I utdanningen lærer du å kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og å kunne gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

En master i klinisk sykepleie kvalifiserer deg også for opptak til forskerutdanning (ph.d.).