Intensivsjukepleiarstudent.

Klinisk sykepleie

Master

Er du sykepleier og ønsker å få spesialkompetanse innen klinisk arbeid, fagutvikling, undervisning, forskning og helseledelse?

Masterprogrammet vårt i klinsk sykepleie tilbyr 34 ulike emner. Ut fra emnene du velger, kan du spesialisere deg til anestesisykepleier, barnesykepleier, intensivsykepleier, operasjonssykepleier, diabetesykepleier, kardiologisk sykepleier eller helsesykepleier.

Utdanningen har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. I utdanningen lærer du å kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og å kunne gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

En master i klinisk sykepleie kvalifiserer deg også for opptak til forskerutdanning (ph.d.).