Klinisk sykepleier

Klinisk sykepleie

Master

Er du sykepleier og ønsker å få spesialkompetanse innen klinisk arbeid, fagutvikling, undervisning, forskning og helseledelse? Da kan master i klinisk sykepleie være noe for deg. Du kan spesialisere deg til diabetesykepleier eller kardiologisk sykepleier.

Utdanningen klinisk sykepleie har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. I utdanningen lærer du å kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og å kunne gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner.

En master i klinisk sykepleie kvalifiserer deg også for opptak til forskerutdanning (ph.d.).

 

Les mer om spesialiseringene