Liggende mann blir sjekket av helsepersonell

Klinisk sykepleie | Kardiologisk sykepleie

Master

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med mennesker med hjertesykdommer? Da kan du ta mastergrad i klinisk sykepleie med kardiologisk sykepleie som spesialitet.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Minst 1 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon.

  Opptakskrav til påbygg

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • fullført og bestått spesialisering i kardiologisk sykepleie (60 studiepoeng).

  Søknadskode

  3020 (master), 3007 (påbygg)

  Du kan søke opptak til master i partallsår og påbygg i oddetallsår.

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.
  Det blir ikke gitt praksispoeng ved opptak til påbygg.

  Informasjon om rangering og poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Master: 31,72
  Påbygg: Alle kvalifiserte fikk plass.

  Tilleggskrav

  Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. 
  Se informasjon om medisinsk testing.

  Studiet har krav om politiattest.


  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere kardiologisk sykepleie? 

  Mer enn 60 % av befolkningen blir i løpet av livet rammet av hjertesykdom. Hjerte-kar lidelser er dominerende i sykdomsbildet i befolkningen. Fagfeltet er bredt, pasientgruppen stor, og kompleks helsesvikt i flere aldersgrupper gjenspeiler behov for kvalifisert sykepleie. 

  Ved fullført mastergradsutdanning i klinisk sykepleie med spesialisering i kardiologisk sykepleie, oppnår du kompetanse til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning, for å kunne gi oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet. 

  Du kan studere kardiologisk sykepleie på deltid ved campus Bergen

  Kardiologisk sykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

  Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

  Praksis

  Du kan ta master i klinisk sykepleie med kardiologisk sykepleie som spesialitet i Bergen, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregionen.

  Innhold i studiet

  Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

  Samlinger

  Samlinger campus Bergen 2024/2025: 

  2024:
  02,09-06.09
  09.09-13.09
  18.11-22.11
  25.11-29.11

  2025: 
  13.01-17.01
  20.01-24.01
  31.03-04.04
  07.04-11.04
  02.06-06.06
  08.09-12.09

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

  Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen. Det er også utvekslingsavtaler med institusjoner i Etiopia, Canada, Belgia.