Avansert klinisk allmennsykepleie

Master

Vil du bidra til å styrke kvaliteten på fremtidens helse- og omsorgstjenester? Som spesialist i allmennsykepleie vil du ha en sentral rolle i fremtidens helsevesen.

 

Nytt 2023

Fra høsten 2023 kan du for første gang ta utdanningen ved campus Bergen. Studiet er gratis, og arbeidsgiveren din kan søke lønnstilskudd fra Helsedirektoratet. Master i avansert klinisk allmennsykepleie startet opp ved HVL i 2021.

Høsten 2023 har studiet kun oppstart i Bergen. 

Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

Mange kommuner opplever et økende antall pasienter med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester. Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie er opprettet for å hjelpe kommunene å ivareta pasienter med komplekse behov. Med dette masterprogrammet blir du kvalifisert for arbeid med pasienter i alle aldre, med både akutte og langvarige helseproblemer.

I 2023 kan man studere avansert klinisk allmennsykepleie ved campus Bergen. Høsten 2024 blir det også opptak ved campus Førde og Stord/Haugesund.

Som spesialist i allmennsykepleie bidrar du til helhetlige pasientforløp, trygge tjenester, innovasjon, forbedringsarbeid og brukerinvolvering. Du styrker kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og samhandlingen med og om den enkelte pasient og bruker.

I studiet lærer du: 

Masterprogrammet følger de nasjonale kravene til faglig innhold og omfang i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. 

Praksis

I praksisemnet vil du få øvelse i å bruke kunnskapene og ferdighetene du har fått fra alle de gjennomgåtte emnene. Det innebærer å beslutte og gjennomføre sykepleietiltak, iverksette tiltak i samarbeid med andre og følge opp etter at diagnostikk og behandling er fastsatt. I tillegg får du øvelse i å ha en ledende rolle, og veilede og undervise personell og studenter i komplekse pasientsituasjoner.

Innhold i studiet

Studiet er samlingsbasert med en klasse i Førde, en klasse på Stord/Haugesund og fra høsten 2023 en klasse i Bergen. Undervisningen er lagt opp med studentaktive samlinger, forelesninger, seminarer med studentframlegg og diskusjon, gruppearbeid, øvingsoppgaver og simuleringsarbeid.

Timeplan

Samlinger for nye studenter som skal starte på Master i avansert klinisk allmennsjukepleie høsten 2023 blir med forbehold om endringer som følger:

  • Uke 35
  • Uke 39
  • Uke 45

Hva koster det å studere?

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kr hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.