Sykepleier og pasient sammen.

Avansert klinisk allmennsykepleie

Master

Vil du bidra til å styrke kvaliteten på fremtidens helse- og omsorgstjenester? Som spesialist i allmennsykepleie vil du ha en sentral rolle i fremtidens helsevesen.

 

Bergen, Førde og Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i sykepleie og norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Karaktersnitt i bachelorgraden må være minst C
  • Minst 2 års yrkespraksis som sykepleier etter autorisasjon og i løpet av de siste 6 årene.

  Søknadskode

  3055 (Bergen), 3056 (Førde), 3057 (Stord/Haugesund)

  Slik søker du

   • Logg inn i SøknadsWeb.
   • Velg opptak "Master"
   • Så velger du "Master/videreutdanning i helse- og sosialfag"
   • Velg studiet du vil søke på fra lista (se søknadskode over)
   • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
   • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

   

  Rangering og poeng

  Rangering blir gjort på grunnlag av karakterer, og det blir gitt tilleggspoeng for høyere utdanning og praksis.

  Informasjon om utregning av poeng

  Poenggrense forrige opptak

  Alle kvalifiserte fikk plass

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere avansert klinisk allmennsykepleie?

  Mange kommuner opplever et økende antall pasienter med langvarige og sammensatte behov for helsetjenester. Masterstudiet i avansert klinisk allmennsykepleie er opprettet for å hjelpe kommunene å ivareta pasienter med komplekse behov. Med dette masterprogrammet blir du kvalifisert for arbeid med pasienter i alle aldre, med både akutte og langvarige helseproblemer.

  Som spesialist i allmennsykepleie bidrar du til helhetlige pasientforløp, trygge tjenester, innovasjon, forbedringsarbeid og brukerinvolvering. Du styrker kvaliteten i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og samhandlingen med og om den enkelte pasient og bruker.

  I studiet lærer du: 

  Masterprogrammet følger de nasjonale kravene til faglig innhold og omfang i Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie. 

  Praksis

  I praksisemnet vil du få øvelse i å bruke kunnskapene og ferdighetene du har fått fra alle de gjennomgåtte emnene. Det innebærer å beslutte og gjennomføre sykepleietiltak, iverksette tiltak i samarbeid med andre og følge opp etter at diagnostikk og behandling er fastsatt. I tillegg får du øvelse i å ha en ledende rolle, og veilede og undervise personell og studenter i komplekse pasientsituasjoner.

  Innhold i studiet

  Studiet er samlingsbasert med klasser i Førde, Haugesund og Bergen. Undervisningen er lagt opp med studentaktive samlinger, forelesninger, seminarer med studentframlegg og diskusjon, gruppearbeid, øvingsoppgaver og simuleringsarbeid.

  Samlinger

  Samlinger høsten 2024: 

  5. og 6. september (digitalt) 
  9. og 10. september simArena (Haugesund, Bergen og Førde)

  3. og 4. oktober (digitalt)
  7. og 8. oktober på simArena  (Haugesund, Bergen og Førde)

  21. og 22. november (digitalt)
  25. og 26. november på simArena (Haugesund, Bergen og Førde)

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.