VIA University College

VIA University College er Danmarks 3. største utdannelsesinstitusjon og den største profesjonshøgskolen med ca. 16.000 studenter fordelt på 7 kampus. VIA University College har hovedsete i Århus, men dekker geografisk hele Midtjylland regionen med campuser i Silkeborg, Horsens, Randers og Viborg.

Gjeld for

Studiested Bergen, Haugesund, Sogndal og Stord

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Undervisning på dansk eller engelsk. Alle som reiser på Erasmus+ utveksling må ta språktest på nettet før de reiser. Internasjonalt kontor informerer deg i forkant av testen. Unntak kan gis om du følger undervisning på dansk.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan reise på utveksling til VIA University College. VIA kan tilby fordypninger innen de fleste valgfagene, bl.a. norsk, matematikk, rle, samfunnsfag og tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Undervisningen vil da hovedsakelig foregå på dansk. Det er også mulig å følge andre skolerelevante fag som undervises på engelsk.

glu5-10

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan reise på utveksling til VIA University College. VIA kan tilby fordypninger innen de fleste valgfagene, bl.a. norsk, matematikk, rle, samfunnsfag og tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Undervisningen vil da hovedsakelig foregå på dansk. Det er også mulig å følge andre skolerelevante fag som undervises på engelsk.

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Gjelder alle barnehagelærerutdanningene: Du kan reise på utveksling til VIA University College i 5. semester og velge kurs innen det fagområdet du ønsker å fordype deg i. Dere kan følge internasjonale moduler på 30 studiepoeng, blant annet "Hart-Head-Hands" i Aarhus eller et av de to kursene"Creative Learning and Animation" og "Social Entrepreneurship" som går i Viborg. Det vil også bli mulig å følge danske moduler.

Bachelor i sosialt arbeid

Dere kan reise til Aarhus i høstsemesteret i 2. studieår og følge to teoretiske moduler der tilsvarende 30 studiepoeng. Oppholdet vil vare fra september til desember med elektronisk innlevering av eksamen i januar.

Det vil også være mulig å reise på praksisutveksling i 3 måneder i høstsemesteret i 3. studieår. Det vil imidlertid avhenge av ledige praksisplasser i Aarhus og må avklares med faglig kontaktperson i god tid.

Bachelor i ergoterapi

Dere kan reise på utveksling til Aarhus i praksisperiodene i 4. eller 5. semester. Studenter som reiser i 5. semester kan delta på en teoretisk modul før praksisperioden starter. Det kan også tilrettelegges for at dere er ute et helt semester.

Bachelor i fysioterapi

Dere kan reise på utveksling i ett helt semester til Aarhus eller Holsterbro i vårsemesteret i 2. studiår. Dere vil da følge teoretiske kurs og ha praksis, totalt 30 studiepoeng.

Bachelor i sjukepleie

Dere kan reise på utveksling til Campus Silkeborg ved VIA University College i 3 måneder i 3 studieår.