Augustana University

Augustana har ca 2000 studentar frå 34 ulike land. Haustsemesteret går frå august til desember, medan vårsemesteret går frå februar til juni.

Alle norske studentar som vil studere eit semester i USA må skaffe seg eit studentvisum. Det er først etter at du har fått opptaksbrevet og I-20 skjema frå skulen at du kan søke om dette. For å få studentvisum må du dra på visumintervju på den amerikanske ambassaden i Oslo.

Gjeld for

Campus Sogndal.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Om du ikkje har det må du ta ein språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Utvekslingsstudentar betalar skulepengar til Augustana College. For studieåret 2016/2017 kostar det ca US$ 15 500 per semester. Kostnadar til husleige kjem i tillegg.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjend av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhøyrer. Ein godkjend søknad inneber blant anna at du har fått ein fagleg førehandsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglege førehandsgodkjenninga spesifiserer kva du skal gjere medan du er på utveksling og at desse aktivitetane vert fullt ut godkjend som ein del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Historie, bachelorstudium, Sogndal

De kan dra på utveksling til Augustana University i løpet av utdanninga. Vanlegvis foregår utvekslinga i 3. eller 4. semester. Ta kontakt med din faglege kontaktperson for meir informasjon.

Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal

De kan dra på utveksling til Augustana University i løpet av utdanninga. Vanlegvis foregår utvekslinga i 3. semester. Ta kontakt med din faglege kontaktperson for meir informasjon.

Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium

De kan dra på utveksling til Augustana University i løpet av utdanninga. Vanlegvis foregår utvekslinga i 3. eller 4. semester. Ta kontakt med din faglege kontaktperson for meir informasjon.

Bachelor i økonomi og administrasjon

De kan dra på utveksling til Augustana University i løpet av utdanninga. Vanlegvis foregår utvekslinga i 5. semester. Ta kontakt med din faglege kontaktperson for meir informasjon.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

På grunnskulelærarutdanninga kan du dra på utveksling og ta samfunnsfag ved Augustana University. I 5. semester kan du ta skulerelevante fag.

Det vil i 2020/21 være mulig for studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram å søke om et Fulbrightstipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Les mer om Fulbrightstipendet her

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

På grunnskulelærarutdanninga kan du dra på utveksling og ta samfunnsfag ved Augustana University. I 5. semester kan du ta skulerelevante fag.

Det vil i 2020/21 være mulig for studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram å søke om et Fulbrightstipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Les mer om Fulbrightstipendet her