Hopp til innhald

Augustana University

Augustana har cirka 2000 studenter fra 34 ulike land.

Alle norske studentar som vil studere ett semester i USA må skaffe seg et studentvisum. Det er først etter at du har fått opptaksbrevet og I-20 skjema fra Augustana University at du kan søke om dette. For å få studentvisum må du dra på visumintervju på den amerikanske ambassaden i Oslo.

Gjeld for

Grunnskulelærar og Sjukepleie

Språk

Undervisningsspråket er engelsk. Du trenger ikke ta språktest for å dokumentere engelskkunnskaper.

Studieavgift

Fra Lånekassen vil du få same støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend fra Lånekassen i utvekslingsperioden.

Ved denne institusjonen må du betale skolepenger og du kan du få stønad til dette fra Lånekassen. Du vil også få et stipend fra Augustana University. Du vil få mer informasjon om dette fra HVL i søknadsprosessen, men du kan også finne mer informasjon på vertsinstitusjonens nettside og på Lånekassens sider.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund

De kan dra på utveksling til Augustana University i løpet av utdanninga. Vanlegvis foregår utvekslinga i 4. semester. Kva semester som gjeld for deg vil avhenge av kva campus du studerar på.Ta kontakt med din faglege kontaktperson for meir informasjon.

Historie, bachelorstudium, Sogndal

De kan dra på utveksling til Augustana University i løpet av utdanninga. Vanlegvis foregår utvekslinga i 3. eller 4. semester. Ta kontakt med din faglege kontaktperson for meir informasjon.

Sosiologi - ungdomssosiologi, bachelorstudium

De kan dra på utveksling til Augustana University i løpet av utdanninga. Vanlegvis foregår utvekslinga i 3. eller 4. semester. Ta kontakt med din faglege kontaktperson for meir informasjon.

Reiselivsleiing, bachelorstudium, Sogndal

De kan dra på utveksling til Augustana University i løpet av utdanninga. Vanlegvis foregår utvekslinga i 3. semester. Ta kontakt med din faglege kontaktperson for meir informasjon.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

På grunnskulelærarutdanninga kan du dra på utveksling og ta samfunnsfag ved Augustana University. I 5. semester kan du ta skulerelevante fag.

Det vil i 2020/21 være mulig for studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram å søke om et Fulbrightstipend til opphold på minimum 4 måneder i USA.

webLink

href

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

linkName

Les mer om Fulbrightstipendet her

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

På grunnskulelærarutdanninga kan du dra på utveksling og ta samfunnsfag ved Augustana University. I 5. semester kan du ta skulerelevante fag.

Det vil i 2020/21 være mulig for studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram å søke om et Fulbrightstipend til opphold på minimum 4 måneder i USA.

webLink

href

https://fulbright.no/stipend-for-nordmenn/studentstipend/

linkName

Les mer om Fulbrightstipendet her

Historie, bachelorstudium - nettstudium

Du kan reise på utveksling til Augustana i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Bachelor i sjukepleie

Ved HVL er følgende emner pensum i utvekslingsperioden:

- SYKH250, praksis og teori

- SYKH220/230, praksis

Ved utvekslingsuniversitetet får du tilsvarende emner med tilsvarende studiepoeng, som du skulle hatt hjemme.

- Du får faglig oppfølging og vurdering i praksis.

- I teoretiske emner deltar du sammen med studenter ved Augustana University

- Karakterene du får på utveksling omgjøres alltid til karakteren Bestått/Ikke Bestått, når du har levert Transcript of Records til studieveileder i Haugesund.

Tidsperiode: 4.semester - fra og med cirka uke 2 til og med cirka uke 19

Ta kontakt med din faglige kontaktperson for mer informasjon