University of Applied Sciences Mittweida

Hochschule Mittweida ble stiftet i 1867 som en teknisk fagskole og har i dag 7000 studenter. Universitetet har 5 fakulteter og tilbyr en rekke utdanninger på alle nivåer. Studiene bygger på sterk teori og praksis og skolen fokuserer på et aktivt samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale bedrifter og praksissteder.

Mittweida har helt siden starten hatt et sterkt fokus på internasjonalisering. Allerede i løpet av det første tiåret var mer enn halvparten av studentene fra andre land enn Tyskland.

Byen (eller landsbyen) Mittweida ligger i det østre Tyskland, ca 50 km fra Dresden. Byens historie kan spores tilbake til 1200-tallet og det bor i dag ca. 15 000 innbyggere her.

Gjeld for

Datafag og vernepleie.

Praktiske forberedelser

Hvis du velger å reise på utveksling i 6. semester må du være klar over at det kan ta noe lengre tid enn normalt å få utskrevet vitnemålet fra HVL. Dette skyldes at vertsinstitusjonen i noen tilfeller kan ha lang behandlingstid på karakterfastsetting. Hvis du ønsker å søke masterstudier ved andre institusjoner i Norge bør du derfor velge å reise på utveksling tidligere i studieløpet.

Språk

Enkelte moduler går på engelsk, men de fleste ordinære studieprogrammene undervises på tysk. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B1 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på tysk eller engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs. Hochschule Mittweida tilbyr også språkkurs i grunnleggende tysk for utvekslingsstudenter.

Tar du språkkurs i Tyskland i 4 uker før studiestart kan du få støtte til dette fra Lånekassen, dersom du kan dokumentere at deler av studiet skal foregå på tysk.

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen, tvert imot vil du få et Erasmus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Data

Dersom du behersker tysk, så er det mulig å reise på utveksling til Mittweida i 5. og 6. semester. Hvis du må studere på engelsk, så kan du reise til Mittweida i 6. semester og ta hovedprosjekt og kurs. Høstsemesteret går fra oktober til februar og vårsemesteret går fra mars til juli.

Felles masterprogram i programutvikling

Du kan reise på utveksling til Mittweida i løpet av masteren din. Snakk med faglig kotntaktperson om hvilket semester som er aktuelt.

Informasjonsteknologi

Dersom du behersker tysk, så er det mulig å reise på utveksling til Mittweida i 5. og 6. semester. Hvis du må studere på engelsk, så kan du reise til Mittweida i 6. semester og ta hovedprosjekt og kurs. Høstsemesteret går fra oktober til februar og vårsemesteret går fra mars til juli.

Bachelor i vernepleie

Du kan reise på utveksling i 3 måneder til Mittweida i praksisperioden i 5. semester