Hopp til innhald

Alice Salomon University of Applied Sciences

Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin) er en forskningsbasert og praksisorientert høgskole med fokus på tverrfaglige studieprogrammer og internasjonale samarbeid. Institusjonen har ca. 2100 studenter og tilbyr bachelor- og masterprogrammer, samt videreutdanninger.

Gjeld for

Sosialt arbeid

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Enkelte moduler går på engelsk, men de fleste ordinære studieprogrammene undervises på tysk. Skal du ha praksis er det en fordel å beherske muntlig tysk. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B1 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på tysk eller engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs. Tar du språkkurs i Tyskland i 4 uker før studiestart kan du få støtte til dette fra Lånekassen.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved

Kva kan du studere?

Bachelor i sosialt arbeid

Dere kan reise på utveksling til Berlin i 3. måneder i praksisperioden i 5. semester.

Master i samfunnsarbeid

Du kan dra på utveksling til Berlin i løpet av masteren din. Vanligvis vil dette skje i løpet av 2. eller 3. semester. Ta kontakt med din fagkoordinator.