Hopp til innhald

San Diego State University (SDSU)

San Diego State University (SDSU) har mer enn 33 000 studenter, inkludert over 1400 internasjonale studenter fra 90 forskjellige land. SDSU har et bredt utvalg av utdanninger, med bachelorgrader innen 85 områder, mastergrader i 75 og doktorgrader i 15. På grunn av sin akademiske bredde, fokus og høye standard har SDSU blitt en av de ledende institusjonene innen høyere utdanning i USA.

San Diego er en kystby sør i California og har omtrent 1,3 millioner innbyggere. Befolkningsmessig er det er den nest største byen i California og den 8. største i USA. Byen er hovedstad i San Diego County, som ligger rett nord for grensen til Mexico (mot Tijuana) og sør for Orange County. Det er lange strender og et mildt middelhavsklima. De tre største sektorene av økonomien i San Diego er forsvar, industri og turisme.

Gjeld for

Alle campus.

I utgangspunktet er avtalen mellom HVL og SDSU så generell at alle studieretninger kan søke om utveksling, gitt at studentene finner relevante fag. Ta kontakt med faglig kontaktperson dersom du ønsker å dra til SDSU men faget ditt ikke vises på listen under.

Praktiske forberedelser

Studenter fra Høgskulen på Vestlandet søker opptak til SDSU via "the American Language Institute", men velger vanlige kurs. Vær klar over at dere ikke nødvendigvis er garantert å få ta de kursene dere ønsker. Som regel må dere møte opp på kursene og spørre læreren om dere kan få plass. Dere må dermed gjøre det som kalles "course crashing".

Alle studenter som skal til USA må dessuten søke om studentvisum. Dere må da dra på et visumintervju til den amerikanske ambassaden i Oslo. Dette vil dere få mer informasjon om i semesteret før utvekslingen.

Språk

Undervisinga går på engelsk. Undersøk med vertsinstitusjonen kva krav til dokumentasjon som er gjeldande.

Om du må bevise språkkunnskapane dine ved opptak, kan du ta ein språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS. Du bør melde deg opp til desse testane så tidleg som mogleg i søknadsprosessen, da plassene ofte raskt blir fylt opp.

Om du har 4 eller betre i engelsk frå vidaregåande kan du bruke vitnemål som bekrefting på språkkunnskapar. Vitnemålet kan være på norsk.

Studieavgift

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Ved denne institusjonen må du betale skolepenger. Du får støtte til skolepenger fra Lånekassen. Du vil få mer informasjon om dette fra HVL i søknadsprosessen, men du kan også finne mer informasjon på vertsinstitusjonens nettside og på Lånekassens sider.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Studenter må ha minimum C i snitt for å få opptak ved SDSU.

15 credits på undergraduate-nivå (bachelornivå) på SDSU tilsvarer 30 studiepoeng. På graduate-nivå (masternivå) tilsvarer 12 credits på SDSU 30 studiepoeng. Hvis du reiser til SDSU som en del av bachelorgraden sin må du være forsiktig med å ta fag på graduate-nivå, da disse fagene kan være vanskelige og kreve forkunnskaper du enda ikke har tilegnet deg!

Kva kan du studere?

Bachelor i økonomi og administrasjon, Haugesund

Studenter fra øk.adm kan dra på utveksling til SDSU i 4. eller 5. semester. Hvilket semester som gjelder for deg vil avhenge av hvilken campus du studerer på. Ta kontakt med din faglige kontaktperson for mer informasjon

Automatiseringsteknikk

Dere kan reise på utveksling til SDSU i 4. eller 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, bygg

Dere kan ta 1-2 semester på SDSU. Vanligvis skjer utvekslingen i fjerde eller femte semester, men det er også mulig å dra ut i tredje semester.

Bachelor i ingeniørfag, data

Vanligvis kan man reise på utveksling til San Diego i 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, elektronikk

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, elkraftteknikk

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, energiteknologi

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Bachelor i informasjonsteknologi

Vanligvis kan man reise på utveksling til San Diego i 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, cyberfysisk nettverksteknologi

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, allmenn maskinteknikk

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, marinteknikk

Dere kan reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Bachelor i ingeniørfag, havteknologi

Dere kan reise på utveksling til SDSU i 5 semester.

Bachelor i ingeniørfag, berekraftig produksjon og sirkulærøkonomi

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

glu5-10

Studenter på grunnskolelærerutdanning kan reise til San Diego og ta Spesialpedagogikk, RLE, Engelsk eller Musikk.

Det vil i 2020/21 være mulig for studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram å søke om et Fulbrightstipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Les mer om Fulbrightstipendet her

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanning kan reise til San Diego og ta Spesialpedagogikk, RLE, Engelsk eller Musikk.

Det vil i 2020/21 være mulig for studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram å søke om et Fulbrightstipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Les mer om Fulbrightstipendet her

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet

Studenter som tar bachelor i folkehelsearbeid kan reise til SDSU i 4. semester.

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal

Dere kan dra på utveksling til SDSU i 6.semester.

Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal

Dere kan dra på utveksling til SDSU i 6.semester.

Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal

Dere kan dra på utveksling til SDSU i 6.semester.

Master i praktisk utdanningsvitskap

Det legges opp til at studenter kan dra til SDSU i 2. eller 3. semester. Snakk med din faglige kontaktperson.

Historie, bachelorstudium, Sogndal

Du kan reise på utveksling til SDSU i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.

Historie, bachelorstudium - nettstudium

Du kan reise på utveksling til SDSU i eitt semester. Ta kontakt med fagleg kontaktperson om kva semester som er aktuelt for deg.