San Diego State University

San Diego State University (SDSU) har mer enn 33 000 studenter, inkludert over 1400 internasjonale studenter fra 90 forskjellige land. SDSU har et bredt utvalg av utdanninger, med bachelorgrader innen 85 områder, mastergrader i 75 og doktorgrader i 15. På grunn av sin akademiske bredde, fokus og høye standard har SDSU blitt en av de ledende institusjonene innen høyere utdanning i USA.

San Diego er en kystby sør i California og har omtrent 1,3 millioner innbyggere. Befolkningsmessig er det er den nest største byen i California og den 8. største i USA. Byen er hovedstad i San Diego County, som ligger rett nord for grensen til Mexico (mot Tijuana) og sør for Orange County. Det er lange strender og et mildt middelhavsklima. De tre største sektorene av økonomien i San Diego er forsvar, industri og turisme.

Gjeld for

Alle campus.

I utgangspunktet er avtalen mellom HVL og SDSU så generell at alle studieretninger kan søke om utveksling, gitt at studentene finner relevante fag. Ta kontakt med faglig kontaktperson dersom du ønsker å dra til SDSU men faget ditt ikke vises på listen under.

Praktiske forberedelser

Studenter fra Høgskulen på Vestlandet søker opptak til SDSU via "the American Language Institute", men velger vanlige kurs. Vær klar over at dere ikke nødvendigvis er garantert å få ta de kursene dere ønsker. Som regel må dere møte opp på kursene og spørre læreren om dere kan få plass. Dere må dermed gjøre det som kalles "course crashing".

Alle studenter som skal til USA må dessuten søke om studentvisum. Dere må da dra på et visumintervju til den amerikanske ambassaden i Oslo. Dette vil dere få mer informasjon om i semesteret før utvekslingen.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Om du ikkje har det må du ta ein språktest, f.eks. TOEFL eller IELTS.

Studieavgift

Studenter på utveksling til SDSU må betale skolepenger. Et semester på SDSU koster US$ 6530 til US$ 7130 + US$ 175 i søknadsavgift. Studenter fra HVL får 10 % rabatt på skolepengene.

Faglig godkjenning

Studenter må ha minimum C i snitt for å få opptak ved SDSU.

15 credits på undergraduate-nivå (bachelornivå) på SDSU tilsvarer 30 studiepoeng. På graduate-nivå (masternivå) tilsvarer 12 credits på SDSU 30 studiepoeng. Hvis du reiser til SDSU som en del av bachelorgraden sin må du være forsiktig med å ta fag på graduate-nivå, da disse fagene kan være vanskelige og kreve forkunnskaper du enda ikke har tilegnet deg!

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bachelor i økonomi og administrasjon

Studenter fra alle campus kan dra på utveksling til SDSU i 5. semester.

Bygg

Dere kan ta 1-2 semester på SDSU. Vanligvis skjer utvekslingen i fjerde eller femte semester, men det er også mulig å dra ut i tredje semester.

Data

Vanligvis kan man reise på utveksling til San Diego i 5. semester.

Automatiseringsteknikk

Dere kan reise på utveksling til SDSU i 4. eller 5. semester.

Elektronikk

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Elkraftteknikk

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Energiteknologi

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Studenter som tar bachelor i folkehelsearbeid kan reise til SDSU i 4. semester.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanning kan reise til San Diego og ta Spesialpedagogikk, RLE, Engelsk eller Musikk.

Det vil i 2020/21 være mulig for studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram å søke om et Fulbrightstipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Les mer om Fulbrightstipendet her

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanning kan reise til San Diego og ta Spesialpedagogikk, RLE, Engelsk eller Musikk.

Det vil i 2020/21 være mulig for studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram å søke om et Fulbrightstipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Les mer om Fulbrightstipendet her

Informasjonsteknologi

Vanligvis kan man reise på utveksling til San Diego i 5. semester.

Kommunikasjonssystemer

Du kan reise på utveksling til SDSU i 4. semester eller 5. semester.

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Studenter på Kroppsøving/Idrett drar vanligvis til SDSU i 1. semester i tredje studieår.

Allmenn maskinteknikk

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Produksjonsteknikk

Det er mulig å reise på utveksling til SDSU i 5. semester.

Friluftsliv, bachelorstudium, Sogndal

Dere kan dra på utveksling til SDSU i 6.semester.

Idrett og kroppsøving, bachelorstudium, Sogndal

Dere kan dra på utveksling til SDSU i 6.semester.

Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium, Sogndal

Dere kan dra på utveksling til SDSU i 6.semester.

Bachelor i ingeniørfag, havteknologi

Dere kan reise på utveksling til SDSU i 5 semester.

Master i praktisk utdanningsvitskap

Det legges opp til at studenter kan dra til SDSU i 2. eller 3. semester. Snakk med din faglige kontaktperson.