Praksis i sosialt arbeid

Her finn du praksisinformasjon til deg som er student ved sosialt arbeid.

Viktig informasjon om covid-19 og praksis vår 2021


Før praksis må du lese praksishefte, emneplanen for ditt aktuelle studieår og følgje med på informasjon som blir gitt i Canvas. I tillegg er det viktig at du er kjent med studieplanen og felles informasjon om praksis.

Praksisperiodar og emneplan

Campus Bergen

Første studieår:

 • Du har 10 veker i praksis. Våren 2021 er praksisperioden frå veke 14 til 23
  Emneplan: SABP1 Sosialt arbeid

Tredje studieår:

 • Du har 12 veker i praksis. Hausten 2020 er praksisperioden frå veke 40 til 51
  Emneplan: BSOP23 Sosialt arbeid 

Campus Sogndal, oppstart hausten 2020

Første studieår:

 • Du har 10 veker i praksis. Våren 2021 er praksisperioden frå veke 14 til 23
  Emneplan: SABP1 Sosialt arbeid

Tredje studieår:

 • Du har 13 veker i praksis. Blir arrangert første gang hausten 2022
  Emneplan: SABP3 Praksisstudiar i sosialt arbeid

Campus Sogndal, oppstart hausten 2019 og tidlegare

Denne informasjonen gjeld deg som studerar etter utgåande studieplan 

Andre studieår:

Tredje studieår:

Tildeling av praksisplass

Vi innhentar praksisplassar for alle studentar. Du får beskjed i Canvas om kvar du får praksisplass.

Les meir om kvar du kan få praksisplass

Campus Bergen
Du vil få praksisplass i tidlegare Hordaland fylke. Mange av plassane er i Bergensområdet, men du må rekne med pendling og eventuell flytting til andre stader i Hordaland. 

Campus Sogndal
Du vil i hovudsak få praksisplass i tidlegare Sogn og Fjordane fylke. Du må rekne med pendling og eventuelt flytting. 

Arbeidstid og turnus
Mange praksisplassar har praksis på dagtid, men vi har plassar der du må rekne med turnus.

Tilrettelegging av praksis
Om du har behov for særleg tilrettelegging i praksis eller praksis på ein bestemt stad, kan du lese meir om tilrettelegging av praksis.

Vurdering av praksis

Du og praksisrettleiar må fylle ut skjema for sluttvurdering av praksis. Du leverer inn skjema for praksisvurdering i det digitale verktøyet Wiseflow.

Hvis det er fare for at du ikkje består praksis, skal du få skriftleg varsel. Her finn du meir informasjon om rutinar ved fare for ikkje bestått praksis

Praksishefte

Studieplan

Sjå fleire studieplanar

 

Lurar du på noko?

Campus Bergen:

Rådgivar
Administrasjon ved FHS


Campus Sogndal:

Seniorkonsulent
Administrasjon ved FHS

Dette må alle kjenne til: