Planlagte praksisperioder 2023/2024

Informasjon til praksisfeltet for helse- og sosialutdanninger, om planlagte praksisperioder for studieåret 2023/24.

Forrige studieår

 

Her kan du laste ned en oversikt over planlagte praksisperioder ved Fakultet for helse- og sosialvitskap, inkludert bioingeniør, for studieåret 2023/24.

Med forbehold om at det kan forekomme mindre endringer.

Last ned her: Praksisoversikt 2023/24 (excel)

I skjemaet er det oversikt over praksisperiodene for alle studieretninger på Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS) som har praksisperioder i studieåret 2023/2024.

Nederst i skjema er det 3 arkfaner som deler FHS inn i tre institutt, samt Bioingeniør som tilhører Fakultet for ingeniør- og naturvitskap. I oversikten vises studenter fordelt per institutt.

Institutt for helse- og omsorgsvitskap (IHO) – Sykepleiestudenter, jordmorstudenter, studenter innen andre master- og videreutdanninger for sykepleie.

Institutt for helse og funksjon (IHF) – Ergoterapistudenter, fysioterapistudenter, radiografistudenter, fysioterapi masterstudenter.

Institutt for velferd og deltaking (IVD) – Vernepleierstudenter, sosionomstudenter (sosialt arbeid), barnevernstudenter (barnevernpedagog), masterstudenter innen psykisk helse- og rusarbeid, sosialvitskap og familieterapi.

Lurer du på noko? Vi vil gjerne svare deg!
Praksisadministrasjonen ved FHS