Hopp til innhald

University College South Denmark (UC SYD)

Geografisk dekker UCSYD sør Jylland, og har mer enn 6500 studenter. Studieprogrammene deres er lokalisert på 5 forskjellige steder, med hovedcampus i Esbjerg og Haderslev. Lærerutdanningen deres er lokalisert på disse to kampusene, Esbjerg har spesialisering innen helse, idrett og inkludering, mens Haderslev har spesialisering innen det internasjonale og digitalisering.

Gjeld for

Grunnskolelærer og barnehagelærer

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Undervisning på dansk eller engelsk. Alle som reiser på Erasmus+ utveksling må ta språktest på nettet før de reiser. Internasjonalt kontor informerer deg i forkant av testen. Unntak kan gis hvis du følger undervisning på dansk.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen Norsk i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen Norsk i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen KRLE i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen KRLE i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen NORSK i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen NORSK i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen KRLE i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen KRLE i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen NORSK i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen NORSK i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen KRLE i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark og ta emner innen KRLE i utvekslingsperioden i løpet av studiet ditt. Snakk med din faglige kontaktperson om når utvekslingsperioden er, da den kan være forskjellig etter hvilket campus du studerer ved.

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Du kan dra på utveksling til UC South Denmark i 3. studieår.