En kvinnelig barnehagelærer på lekeplassen med to barn.

Barnehagelærer | deltid

Bachelor

Ved å velge denne utdannningen kan du kombinere jobben du har med en deltidsutdanning som barnehagelærer.

Bergen, Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203134 (Sogndal) og 203529 (Bergen)

  Opptakskrav

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere barnehagelærer ved HVL?

  Utdanningen gir deg kompetanse på hvordan barn leker, lærer og utvikler seg, som individ og i samspill med andre. Denne kompetansen skal du ta med deg i arbeidet med å lede det pedagogiske arbeidet, og samarbeide med kollegaer, foresatte og andre fagpersoner. Du skal bygge på personalets kompetanse samtidig som du skal utfordre de til å utvikle seg videre.

  Du kan studere barnehagelærer deltid, ved campus Bergen og campus Sogndal.

  Barnehagelæreryrket er krevende, men også variert og spennende. Selv om du har mange samarbeidspartnere som barnehagelærer, er det først og fremst barna som står i sentrum.

   

  Praksis i barnehagelærerutdanningen

  Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen din. Du har praksis hvert år hele studiet - 100 dager totalt. Det er Høgskulen på Vestlandet som finner praksisplass til deg og du får praksisplass i nærheten av der du bor, så sant det er godkjent praksisbarnehage i ditt område. Du må regne med å ta permisjon fra jobb i tilknyting til samlinger og praksis. Her finner du mer informasjon om praksis.

  Tidspunkt for undervisning og praksis

  Høst 2024

  Gjelder for kull 2024: 

  Sogndal:

  Undervisningen er samlingsbasert og er satt til uke 36, 40 og 46, mandager, tirsdager og onsdager.

  Nettundervisningen foregår på tirsdager.

  De ukene det er samling eller praksis, er det ikke digital undervisning.

  Praksis er på våren.

  Bergen:

  Ved campus Bergen er det undervisning hver mandag og tirsdag.

  Praksis er uke 45-47.

  Vår 2025

  Gjelder for kull 2024:

  Sogndal:

  Samlinger er uke 3, 11 og 18, mandager, tirsdager og onsdager.
  De ukene det er samling eller praksis, er det ikke digital undervisning.

  Praksis er i uke 5, 8, 9, 12 og 13. Skolepraksis i uke 15.

  Bergen:

  Ved campus Bergen er det undervisning hver mandag og tirsdag.

  Praksis er uke 13-15.

   

  – Som student i Sogndal og ved Høgskulen på Vestlandet, har eg fått vennar for livet og ei unik moglegheit til å utdanne meg til draumeyrket mitt.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

  Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

  Les mer

  Studere mer?

  Etter fullført bachelor i barnehagelærer kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

  Du kan også studere videre på ulike mastergradsstudier nasjonalt eller internasjonalt.

  Vanlige spørsmål og svar

  Hvor mye er semesteravgiften?

  Semesteravgifta er på 750 kr. 550 kr går til studentsamskipnaden og 200 kr er kopi- og læremiddelavgift. Du kan i tillegg gi eit valfritt bidrag til SAIH på 40 kr. 

  Merk at det kan ta opptil tre dagar før betalinga er registrert og synleg i Studentweb.

  Har du betalt semesteravgift, men trekkjer deg eller avbryt studiet, kan du få tilbakebetalt semesteravgifta. Då sender du ein e-post til semesteravgift-refusjon@hvl.no. Hugs å ta med studentnummeret ditt. Frist for dette er 1. september for haustsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. Vi må ha registrert deg som slutta eller trekt før du kan sende refusjonskrav.  Her finn du meir informasjon om kva du må gjere dersom du skal sei frå deg studieplassen. 

  Tips og innspill til hvor jeg kan overnatte? Har vi noen avtale om pris?

  Første studiedag når vi har oversikt over alle studentene og deres behov for overnatting, kan det være lurt å avtale at en av studentene tar kontakt med aktuelle overnattingssteder og avtaler en gunstig pris på vegne av alle de fire årene for de som eventuelt treng dette.

  Hvilke fag skal jeg ha første året?

  Hvordan foregår den digitale undervisningen?

  Undervisningen foregår på Zoom.

  Undervsiningsdager kommer senere.

  Her er en lenke der du kan lese hvordan det er å være nettstudent.

  Hvordan registrerer jeg meg?

  Registrering skjer elektronisk. Du vil få en melding på mobil den dagen du starter studiet, med informasjon om registrering.  

  Når kommer jeg meg inn på Canvas (læringsplattform)?

  Du må være undervisningsmeldt for å kunne få tilgang til Canvas. Det er viktig at du semesterregistrerer deg og godkjenner utdanningsplanen din i god tid før oppstart. 

  Canvas er en læringsplattform, her vil du finne all informasjon fra oss. I Canvas er det flere rom. Et rom for Barns utvikling, lek og læring (BULL) med informasjon, et rom for Språk, tekst og matematikk (STM) med informasjon. I de forskjellige rommene vil du finne kunngjøringer, studieplan, emneplan, undervisningsplan, PowerPoint som er brukt i undervisningen, pensum osv. Her logger du deg også inn i Zoom-rommet. 

  Har du utfordringer med å koble deg til Canvas så kan du kontakte Canvas@hvl.no 

  Hvor finner jeg timeplanen?

  Timeplanen finner du i TimeEdit – Semesterplanen finner du i Canvas.

  Hvor skal undervisningen være?

  Samlingene er  på Høgskulen på Vestlandet. Deltid Sogndal på Campus Sogndal og deltid Bergen på Campus Kronstad.

  Hvor skal jeg levere politiattest?

  Hva er realkompetanse?

  Forskrift om opptak åpner for at personer uten generell studiekompetanse kan få opptak til studium ved Høgskulen på Vestlandet.

  Realkompetanse

  • Du må være 25 år eller eldre i søkeåret
  • Du kan ikke ha generell studiekompetanse
  • Du må ha minst fem års relevant arbeidserfaring, to av disse kan erstattes av ulønna arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller lignende
  • Du må dokumentere nødvendig kunnskaper i norsk og engelsk.

  For mer informasjon om realkompetanse 

  Tabell for realkompetanse - studiespesifikke krav

  Merk at søkere med morsmål fra land utenfor Norden må dokumentere norsk og engelsk på tilsvarende krav for generell studiekompetanse. Merk at Samordna opptak har gode nettsider til hva som kreves av språkkunnskaper, sjekk ditt land der. 

  Må jeg kjøpe bøker og ta med første dagen?

  Nei, første dagen er en dag med informasjon og vi skal bli kjent med hverandre. Du vil da få informasjon om pensumlister og bøker du trenger videre i studiet.

  Studentbokhandelen i Sogndal lager bokpakker som du kan få kjøpe.

   

  Utveksling

  Det er lagt til rette for studieopphold i utlandet i fjerde år på deltidsutdanningen.

  Hvor kan du reise?

  Andre utdanninger du kanskje vil like