University College Copenhagen

Gjeld for

Sykepleie, Master i Jordmorfag, Grunnskolelærer, Barnehagelærer, Grunnskolelærer, Folkehelsearbeid, Biokjemi

Språk

Ordinært undervisningsspråk er dansk, men det tilbys ulike moduler på engelsk. Språkkravet (engelsk) for utvekslingsstudenter er B1 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Dersom du skal studere på dansk eller ha praksis er det ingen formelle språkkrav for studenter fra norske institusjoner.

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen, tvert imot vil du få et Erasmus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen. Noen av fagretningene som kan søke til denne institusjonen vil ikke få erasmusstipend, men det kan være anledningt til å søke om Nordplus-støtte. Nordplusstudenter betaler heller ikke skolepenger.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Bioingeniør

Du kan skrive bacheloroppgaven din i København fra mars til juni i 6. semester.

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet

Dere kan reise på utveksling til København i 4. semester og følge kurs fra studieprogrammene Global Bachelor in Nutrition and Health og Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Semesteret går fra slutten av januar til slutten av juni.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan reise på utveksling til København i 6. semester. Skolen kan tilby fordypninger innen de fleste valgfagene, bl.a. norsk, matematikk, kunst og håndtverk, musikk, samfunnsfag og tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Undervisningen vil da hovedsakelig foregå på dansk. Det er også mulig å følge andre skolerelevante fag som undervises på engelsk.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan reise på utveksling til København i 6. semester. Skolen kan tilby fordypninger innen de fleste valgfagene, bl.a. norsk, matematikk, kunst og håndtverk, musikk, samfunnsfag og tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Undervisningen vil da hovedsakelig foregå på dansk. Det er også mulig å følge andre skolerelevante fag som undervises på engelsk.

For GLU5-10 vil det også være mulig å dra til UCC i 3. semester så lenge man har avlagt 30 studiepoeng i Matematikk. Dette gjelder for alle campuser. Interesserte studenter kan ta kontakt med Ragnhild Hansen for mer informasjon.

Ergoterapi

Dere kan reise på utveksling til København i praksisperiodene i 4. eller 5. semester. Det kan også tilrettelegges for at dere kan være et helt semester på Metropol.

Master i jordmorfag

Du kan dra til UCC i løpet av mastergraden. Som jordmorstudent får du ikke erasmusstipend, men det kan være midler tilgjengelig i Nordplus-nettverket. Snakk med din faglige kontaktperson om mulighetene.

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Gjelder alle barnehagelærerutdanningene: Du kan reise på utveksling til UCC i ett semester og ta 30 studiepoeng i det emnet du vil fordype deg i. Du kan f.eks. ta den internasjonale modulen "Pedagogical Work with Children and Young People in a European Perspective" som går fra august til januar, der første (august) og siste del (januar) av studiet foregår som e-læring og fjernundervisning. Resten av kurset går på Campus Frøbel som ligger midt i København. Det vil også være mulig å ta danske moduler.