Hopp til innhald

University College Copenhagen (UCC) (KP)

Københavns Proffesionshøjskole (UCC) har mer enn 20 000 studenter og er en av de største høyere utdanningsinstitusjonene i Danmark. UCC utdanner lærere, sykepleiere, sosionomer, fysioterapeuter m.m.

UCC ble etablert den 1. mars 2018 etter en fusjon mellom "gamle" UCC og Metropol Proffesionshøjskole.

Skolen har campuser i flere byer og tettsteder i Danmark, blant annet på Nordskjælland og i Carlsberg.

Gjeld for

Sykepleie, Master i Jordmorfag, Grunnskolelærer, Barnehagelærer, Grunnskolelærer, Folkehelsearbeid, Bioingeniør

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Ordinært undervisningsspråk er dansk, men det tilbys ulike moduler på engelsk. Språkkravet (engelsk) for utvekslingsstudenter er B1 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Dersom du skal studere på dansk eller ha praksis er det ingen formelle språkkrav for studenter fra norske institusjoner.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen. Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Noen av fagretningene som kan søke til denne institusjonen vil ikke få erasmusstipend, men det kan være anledningt til å søke om Nordplus-støtte. Nordplusstudenter betaler heller ikke skolepenger.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Master i jordmorfag

Du kan dra til UCC i løpet av mastergraden. Som jordmorstudent får du ikke erasmusstipend, men det kan være midler tilgjengelig i Nordplus-nettverket. Snakk med din faglige kontaktperson om mulighetene.

Bachelor i ergoterapi

Dere kan reise på utveksling til København i praksisperiodene i 4. eller 5. semester. Det kan også tilrettelegges for at dere kan være et helt semester på UCC.

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan reise på utveksling til København. Skolen kan tilby fordypninger innen de fleste valgfagene, bl.a. kroppsøving, norsk, matematikk, kunst og håndtverk, musikk, samfunnsfag og tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Undervisningen vil da hovedsakelig foregå på dansk. Det er også mulig å følge andre skolerelevante fag som undervises på engelsk.

glu5-10

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan reise på utveksling til København. Skolen kan tilby fordypninger innen de fleste valgfagene, bl.a. kroppsøving, norsk, matematikk, kunst og håndtverk, musikk, samfunnsfag og tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Undervisningen vil da hovedsakelig foregå på dansk. Det er også mulig å følge andre skolerelevante fag som undervises på engelsk.

For GLU5-10 vil det også være mulig å dra til UCC i 3. semester så lenge man har avlagt 30 studiepoeng i Matematikk. Dette gjelder for alle campuser. Interesserte studenter kan ta kontakt med Ragnhild Hansen for mer informasjon.

Bachelor - barnehagelærarutdanning

Gjelder alle barnehagelærerutdanningene: Du kan reise på utveksling til UCC i ett semester og ta 30 studiepoeng i det emnet du vil fordype deg i. Du kan f.eks. ta den internasjonale modulen "Pedagogical Work with Children and Young People in a European Perspective" som går fra august til januar, der første (august) og siste del (januar) av studiet foregår som e-læring og fjernundervisning. Resten av kurset går på Campus Frøbel som ligger midt i København. Det vil også være mulig å ta danske moduler.

Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet

Dere kan reise på utveksling til København i 4. semester og følge kurs fra studieprogrammene Global Bachelor in Nutrition and Health og Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Semesteret går fra slutten av januar til slutten av juni.

Bachelor i bioingeniørfag

Du kan skrive bacheloroppgaven din i København fra mars til juni i 6. semester.