Timeplan

Du finn timeplanen din i timeplansystemet TimeEdit. Du kan òg sjekke timeplanen via Canvas.

På alle campuser arbeides det nå med å tilbakestille timeplanene til normal drift. Det er en målsetting at dette i minst mulig grad skal medføre endringer på timeplanene når det gjelder tidspunkt for undervisning. Imidlertid vil det skje en del endringer på rom. Dette gjelder rom som på timeplanen er lagt inn som ordinær «fysisk» undervisning på campus, og tilfeller der digital undervisning omdefineres til «fysisk» undervisning på campus. Vi ber derfor alle studenter om å sjekke timeplanen regelmessig og ofte for å se om det er gjort endringer på din undervisning. Vi regner med at alle timeplaner skal være tilbakestilt til normal drift i løpet av første uke i september.

Du kan sjekke timeplanen via Canvas eller logge inn i TimeEdit. Om du ikkje kan eller vil logge deg på med Feide, vel du den opne timeplanen som alle kan sjå. Du kan søke etter studieprogram eller emne.

Finn timeplanen din i TimeEdit


Slik loggar du på for å finne din personlege timeplan:

  1. I TimeEdit vel du studentinngangen for din campus.
  2. Logg på med Feidepålogginga di.
  3. Du får no opp ein timeplan med alle emna du har i utdanningsplanen din. Merk at du må vere semesterregistrert for å kunne søke med studentnummer. Det vil gå nokre dagar frå du har registrert deg, til du får tilgang til timeplanen din.

Rom- og timeplanar for haustsemesteret blir publiserte 22. juni.

Rom- og timeplanar for vårsemesteret blir publiserte 15. desember.