Timeplan

Høgskulen på Vestlandet brukar TimeEdit som planleggingsverktøy.

Lenker til TimeEdit:

Publisering av timeplanen

Rom- og timeplanane blir publiserte 15. juni for hausten og 15. desember for våren.