Timeplan

Høgskulen på Vestlandet brukar TimeEdit som planleggingsverktøy.

Frå 1.1.2018 får HVL ny, felles TimEdit-database.

Lenker til TimeEdit i 2017:

Publisering av timeplanen

Rom- og timeplanane blir publiserte 15. juni for hausten og 15. desember for våren.