Akademisk kalender

Studieåret 2020/2021

Haustsemesteret 2020

  • 10. august: semesterstart (Sjekk terminplan/årsplan og TimeEdit for å sjå når undervisninga startar opp)
  • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
  • 18. desember: semesterslutt (Utsett eksamen kan leggast til 21. og 22. desember om det blir nødvendig.)

Vårsemesteret 2021

  • 04. januar: semesterstart (Sjekk terminplan/årsplan og TimeEdit for å sjå når undervisninga startar opp)
  • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
  • 18. juni: semesterslutt