Akademisk kalender

I akademisk kalender finn du dato for semesterstart og -slutt, og viktige fristar.

Studieåret 2021/2022

Haustsemesteret 2021

  • 16. august: semesterstart
  • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
  • 21. desember: semesterslutt

Vårsemesteret 2022

  • 3. januar: semesterstart
  • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
  • Undervisningsfri/påskeferie: 11.–18. april
  • 22. juni: semesterslutt