Akademisk kalender

Vårsemesteret 2017

Vårsemesteret i Bergen: 4. januar–16. juni

Vårsemesteret i Førde og Sogndal: 3. januar–20. juni

Våresemesteret i Haugesund og på Stord2. januar–24. juni

Plan for studieåret 2017/18

Haustsemesteret 2017

  • 14. august: Semesterstart og offisiell opning av studieåret
  • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan og melde seg til eksamen i haustsemesteret
  • Veke 38 (18.–22. sept.): Studieveke ved campus Bergen
  • 20. desember: Semesterslutt

Vårsemesteret 2018

  • 3. januar: Semesterstart
  • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan og melde seg til eksamen i vårsemesteret
  • 15. juni: Semesterslutt