Studieårskalender

Her finn du dato for semesterstart og -slutt dei neste åra.

Studieåra fram til 2032

Studieåret 2023–2024

 • Hausten 2023: Måndag 14. august 2023 – torsdag 21. desember 2023
 • Våren 2024: Onsdag 3. januar 2024 – torsdag 20. juni 2024

Studieåret 2024–2025

 • Hausten 2024: Måndag 12. august 2024 – fredag 20. desember 2024
 • Våren 2025: Måndag 6. januar 2025 – fredag 20. juni 2025

Studieåret 2025–2026

 • Hausten 2025: Måndag 11. august 2025 – fredag 19. desember 2025
 • Våren 2026: Måndag 5. januar 2026 – fredag 19. juni 2026

Studieåret 2026–2027

 • Hausten 2026: Måndag 10. august 2026 – fredag 18. desember 2026
 • Våren 2027: Måndag 4. januar 2027 – fredag 18. juni 2027

Studieåret 2027–2028

 • Hausten 2027: Måndag 16. august 2027 – tysdag 21. desember 2027
 • Våren 2028: Tysdag 4. januar 2028 – tysdag 20. juni 2028

Studieåret 2028–2029

 • Hausten 2028: Måndag 14. august 2028 – torsdag 21. desember 2028
 • Våren 2029: Onsdag 3. januar 2029 – onsdag 20. juni 2029

Studieåret 2029–2030

 • Hausten 2029: Måndag 13. august 2029 – fredag 21. desember 2029
 • Våren 2030: Torsdag 3. januar 2030 – torsdag 20. juni 2030

Studieåret 2030–2031

 • Hausten 2030: Måndag 12. august 2030 – fredag 20. desember 2030
 • Våren 2031: Måndag 6. januar 2031 – fredag 20. juni 2031

Studieåret 2031–2032

 • Hausten 2031: Måndag 11. august 2031 – fredag 19. desember 2031
 • Våren 2032: Måndag 5. januar 2032 – fredag 18. juni 2032