Akademisk kalender

Plan for studieåret 2017/18

Haustsemesteret 2017

  • 14. august: Semesterstart og offisiell opning av studieåret
  • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
  • Veke 38 (18.–22. sept.): Ingen undervisning på campus Bergen
  • 20. desember: Semesterslutt

Vårsemesteret 2018

  • 3. januar: Semesterstart
  • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
  • 15. juni: Semesterslutt*

*= Noen studenter vil ha praksis til 22.juni.