Akademisk kalender

Studieåret 2018/2019

Haustsemesteret 2018

  • 15. august: Semesterstart og offisiell opning av studieåret
  • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
  • 19. desember: Semesterslutt  (OBS: nokre studentar har praksis til 21. desember)

Vårsemesteret 2019

  • 3.–4. januar: Utsatt eksamen i nokre utvalde emne
  • 7. januar: Semesterstart
  • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen
  • 15.–22. april: Påskeferie
  • 19. juni: Semesterslutt 

Studieåret 2019/2020

  • Haustsemester 2019: 12. august til 20. desember
  • Vårsemester 2020: 6. januar til 19. juni