Akademisk kalender

I akademisk kalender finn du dato for semesterstart og -slutt, og viktige fristar.

Studieåret 2022/2023

Haustsemesteret 2022

  • 15. august: Semesterstart
  • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
  • 21. desember: Semesterslutt

Vårsemesteret 2023

  • 3. januar: Semesterstart
  • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
  • Undervisningsfri/påskeferie: 3.–10. april
  • 16. juni: Semesterslutt