Akademisk kalender

  • Vårsemesteret 2017: 4. januar–16. juni
  • Høstsemesteret 2017: 14. august–20. desember
  • Vårsemesteret 2018: 3. januar–15. juni

Plan for studieåret 2017/18

  • 14. august 2017: Semesterstart
  • 1. september 2017: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan og melde seg til eksamen i haustsemesteret
  • 3. januar 2018: Semesterstart
  • 1. februar 2018: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan og melde seg til eksamen i vårsemesteret