Akademisk kalender

I akademisk kalender finn du dato for semesterstart og -slutt, og viktige fristar.

Studieåret 2021/2022

Vårsemesteret 2022

 • 3. januar: semesterstart
 • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
 • Undervisningsfri/påskeferie: 11.–18. april
 • 22. juni: semesterslutt

Studieåret 2022/2023

Haustsemesteret 2022

 • 15. august: semesterstart
 • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
 • 21. desember: semesterslutt

Vårsemesteret 2023

 • 3. januar: semesterstart
 • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
 • Undervisningsfri/påskeferie: 3.–10. april
 • 16. juni: semesterslutt