Akademisk kalender

I akademisk kalender finn du dato for semesterstart og -slutt, og viktige fristar.

Studieåret 2020/2021

Haustsemesteret 2020

 • 10. august: semesterstart (Sjekk terminplan/årsplan og TimeEdit for å sjå når undervisninga startar opp)
 • 1. september: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i haustsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
 • 18. desember: semesterslutt (Utsett eksamen kan leggast til 21. og 22. desember om det blir nødvendig.)

Vårsemesteret 2021

 • 4. januar: semesterstart (Sjekk terminplan/årsplan og TimeEdit for å sjå når undervisninga startar opp)
 • 1. februar: Frist for å betale semesteravgift, godkjenne utdanningsplan, melde seg til eksamen i vårsemesteret og søke om tilrettelegging på eksamen.
 • 18. juni: semesterslutt

Studieåret 2021/2022

Haustsemesteret 2021

 • 16. august: semesterstart
 • 21. desember: semesterslutt

Vårsemesteret 2022

 • 3. januar: semesterstart
 • Undervisningsfri/påskeferie: 11.–18. april
 • 22. juni: semesterslutt