Videreutdanning for barnehagelærere

Ordningen «Videreutdanning for barnehagelærere» er et videreutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger ansatt i barnehagen, på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.

 

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs

Hvordan kan jeg søke?

Er du ansatt i barnehage som barnehagelærer, eller har du annen barnefaglig utdanning, så kan du søke opptak til disse studiene. Snakk med arbeidsgiveren din og vurder hvilken kompetanse du og barnehagen du jobber i har behov for.

Du finner søknadsskjema på UBAS – Utdanningsdirektoratets søknadsweb.

Søknadsperiode 1. februar–1. mars. 

Tilretteleggingsmidler

Disse studietilbudene kan utløse tilretteleggingsmidler. Disse midlene blir utbetalt til barnehagen. Arbeidsgiver skal bruke disse midlene til å dekke kostnader til vikarutgifter, utgifter til reise og opphold til samlinger, studiemateriell osv oppstår i forbindelse med studiet.

Informasjon til barnehageeier

Utdanningsdirektoratet tildeler studieplassene etter å ha fått tilbakemeldinger fra arbeidsgiver om hvem som har fått godkjent eller avslått søknaden. Du vi få svar fra Utdanningsdirektoratet pr. e-post.

Vi mottar søkerlister fra Utdanningsdirektoratet og vil foreta det endelige opptaket til studiet. Godkjente søkere får epost fra oss i starten av mai.

Visste du at Høgskulen på Vestlandet tilbyr over 40 videreutdanningstilbud innen skole og utdanning? Les mer på denne siden.