Et lærer holder en Ipad og viser noe på den for flere barnehagebarn som sitter rundt.

Digital kompetanse i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage og ønsker å lære mer om hvordan du kan legge opp til lek og utforskende bruk av digitale verktøy i ditt pedagogiske arbeid? I dette studiet trener vi opp evnen til å finne på fantasifulle og tverrfaglige digitale aktiviteter sammen med barn.

Hvorfor studere digital kompetanse i barnehagen?

Dette er studiet for deg som ønsker en leken, undrende og utforskende tilnærming til bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet ditt.

Studiet vektlegger praktisk og didaktisk bruk av ulike typer teknologi.  Du får opplæring i et utvalg av digitale verktøy og arbeidsmåter, som for eksempel digital fortelling, podkast, programmering, foto- og videobehandling, animasjon og digital musikkskaping.

Verktøyene kan brukes av deg som ansatt i barnehagen for å skape et miljø for lek og læring, eller av barna for å uttrykke seg og leke. Det legges opp til at du kan bruke din egen arbeidsplass som utprøvingsarena.

Hva lærer du ved å ta emnet Digital kompetanse i barnehagen?

Digital kompetanse, etiske dilemma og digital dømmekraft er sentrale tema du vil lære mer om gjennom dette studiet. Etter studiet vil du ka kunnskap om:

 • Begrep som digital dømmekraft, digital praksis, digital kompetanse og barns digitale dømmekraft
 • Teoretiske perspektiv innen digital praksis og digital kompetanse i barnehagen
 • Personvern, informasjonstrygghet, opphavsrett, kildekritikk, universell utforming og hensiktsmessig bruk av digital teknologi i barnehagen
 • Tilrettelegging av barns lek og mediekultur
 • Opplæring i digitale verktøy og arbeidsmåter tilpasset det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • Tilrettelegging og ledelse av pedagogiske lek- og læringsaktiviteter som inkluderer digitale verktøy
 • Digitale verktøy til arbeid med dokumentering og vurdering i barnehagen

Studiet er på masternivå. 

Målgruppe

Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer. 

Praktisk informasjon

Undervisningform

Undervisningen er nettbasert og det vil være fire nettsamlinger i 2023 og fire nettsamlinger i 2024.

Samlinger

Tidspunkt for undervisning for deg som tar utdanningen i 2023-2024: 

2023 (torsdager) 
Nettsamling 1: 24.august 
Nettsamling 2: 21.september 
Nettsamling 3: 19.oktober 
Nettsamling 4: 16.november 

2024 (torsdager) 
Nettsamling 5: 11.januar 
Nettsamling 6: 8.februar 
Nettsamling 7: 7.mars 
Nettsamling 8: 4.april 

Anbefalt forkunnskap

Barnehagelærerutdanning, bachelor.

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

Vurderingsform

Mappevurdering som består av tre mappeelement. 

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs