En lærer holder en Ipad og viser noe på den for flere barnehagebarn som sitter rundt.

Digital kompetanse i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage og ønsker å lære mer om hvordan du kan legge opp til lek og utforskende bruk av digitale verktøy i ditt pedagogiske arbeid? I dette studiet trener vi opp evnen til å finne på fantasifulle og tverrfaglige digitale aktiviteter sammen med barn.

Nettbasert

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

  Hvorfor studere digital kompetanse i barnehagen?

  Dette er studiet for deg som ønsker en leken, undrende og utforskende tilnærming til bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet ditt.

  Studiet vektlegger praktisk og didaktisk bruk av ulike typer teknologi.  Du får opplæring i et utvalg av digitale verktøy og arbeidsmåter, som for eksempel digital fortelling, podkast, programmering, foto- og videobehandling, animasjon og digital musikkskaping.

  Verktøyene kan brukes av deg som ansatt i barnehagen for å skape et miljø for lek og læring, eller av barna for å uttrykke seg og leke. Det legges opp til at du kan bruke din egen arbeidsplass som utprøvingsarena.

  Hva lærer du ?

  Digital kompetanse, etiske dilemma og digital dømmekraft er sentrale tema du vil lære mer om gjennom dette studiet. Etter studiet vil du ka kunnskap om:

  • Begrep som digital dømmekraft, digital praksis, digital kompetanse og barns digitale dømmekraft
  • Teoretiske perspektiv innen digital praksis og digital kompetanse i barnehagen
  • Personvern, informasjonstrygghet, opphavsrett, kildekritikk, universell utforming og hensiktsmessig bruk av digital teknologi i barnehagen
  • Tilrettelegging av barns lek og mediekultur
  • Opplæring i digitale verktøy og arbeidsmåter tilpasset det pedagogiske arbeidet i barnehagen
  • Tilrettelegging og ledelse av pedagogiske lek- og læringsaktiviteter som inkluderer digitale verktøy
  • Digitale verktøy til arbeid med dokumentering og vurdering i barnehagen

  Studiet er på masternivå. Se mer informasjon om studiet i emneplanen;
  DKB801 Digital kompetanse i barnehagen

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningform

  Asynkrone forelesingar, webinar, diskusjonar, øvingsoppgåver, utprøving av oppgåver saman med barn, prosjektarbeid, studentpresentasjon og basisgruppearbeid.

  Samlinger

  Tidspunkt for undervisning for deg som tar utdanningen i 2024-2025: 

  2024 (torsdager) 
  Nettsamling 1: 22.august 
  Nettsamling 2: 19.september 
  Nettsamling 3: 17.oktober 
  Nettsamling 4: 14.november

  2025 (torsdager) 
  Nettsamling 5: 9.januar 
  Nettsamling 6: 6.februar 
  Nettsamling 7: 6.mars 
  Nettsamling 8: 3.april  Anbefalt forkunnskap

  Barnehagelærerutdanning, bachelor.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Vurderingsform

  Mappevurdering som består av tre mappeelement. 

  Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

   

  La videreutdanningen være del av en mastergrad 

  Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet: 

  Master i praktisk utdanningsvitenskap, studieretning IKT i læring

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs