Barn leikar ute i barnehagen.

Fysisk og motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen

Vidareutdanning på masternivå

Jobber du i barnehage og er interessert i å utvikle din egen og barnehagens praksis med fysisk aktivitet og fysisk aktiv lek? I denne videreutdanningen lærer du mer om sammenhengene mellom fysisk aktiv lek og barns helhetlige utvikling, læring og helse. 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

  Mer om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Fysisk og motorisk utvikling og aktivitet i barnehagen?

  Barn har ulike forutsetninger for deltakelse i det fysiske og sosiale fellesskapet. Du vil få økt kompetanse på området og vite hvordan du kan legge tilrette, slik at alle barn opplever utfordring og mestring.

  Hva lærer du?

  Du lærer hvordan ulike typer av fysisk lek kan fremme barns fysiske, motoriske, kognitive og emosjonelle utvikling

  Videreutdanningen kobler teori om fysisk aktivitet og motorisk utvikling til praktiske oppgaver i barnehagen, og legger opp til erfaringsdeling mellom studentene som tar studiet.

  Hvordan er studiet bygget opp?

  Studiet er på masternivå og er bygget opp av to emner på 15 studiepoeng:

  Det første emnet fokuserer på å videreutvikle egen praksis knyttet til fysisk aktiv lek i barnehagen, mens det andre emnet er rettet mot å drive et utviklingsarbeid i egen barnehage knyttet til fysisk aktiv lek. 

  Målgruppe

  Videreutdanningen passer for deg som jobber i barnehage og ønsker mer spisset kompetanse på området fysisk og motorisk utvikling i barnehagen.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet består av tre fysiske samlinger per semester og nettøkter mellom samlingene. 

  Arbeidsmåter vil veksle mellom teoretisk og praktisk aktivitet, forelesninger, samt diskusjon i grupper og selvstendig refleksjon.

  Samlinger og nettøkter

  Høst 2024

  All undervisning er på dagtid og foregår i klasserom/idrettshall hver samling.

  Fysiske samlinger i Bergen:

  • 10.-12. september
  • 29.-30. oktober
  • 26.-27. november
   Tirsdager kl 9-16
   Onsdager kl 8-15/16
   Torsdag kl 8-15

  Nettsamlinger kl. 8-16:

  • 24. september
  • 15. oktober
  • 12. november

   Eksamen: Hjemmeeksamen 10.-12. desember

  Vår 2025

  Fysiske samlinger i Bergen:

  • 21.- 23. januar
  • 11. og 12. mars
  • 3. – 5. juni (eksamenssamling)

  Nettsamlinger

  •  11. februar
  • 8. april
  • 29. april
  • 13. mai

  Pensum

  Du får tilgang til pensumliste like før studiestart. 

  Vurderingsform

  Høstens emne: individuell skriftlig hjemmeeksamen (3 dager) 

  Vårens emne: praktisk eksamen der studentene får en gruppeoppgave som skal løses og presenteres muntlig, med avsluttende samtale. 

  Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs