Praksisstudent i barnehage sammen med barn i drivhus

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø

Etter- og vidareutdanning

Vil du styrke din rolle som barnehagelærer i arbeidet med barnegruppen, personalet og foresatte?

Haugesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

  Mer om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Pedagogisk ledelse og læringsmiljø?

  Kompetansen kan åpne for lederroller eller for mer ansvar og innflytelse i barnehagen. Med en sterkere forståelse for pedagogisk ledelse, kan du bidra til å utvikle miljøet i barnehagen og være med på å forme fremtidens barnehagepraksis. Studiet gir deg verktøy og kunnskap til å bedre forstå barns behov og stimulere utviklingen deres på en målrettet måte. 

  Hva lærer du?

  I denne nett- og samlingsbaserte videreutdanningen lærer du om pedagogisk ledelse, didaktikk og barnehagen som som en demokratisk danningsarena. Studiet går i Haugesund studieåret 2024-2025.

  Fokuset i studiet er: Pedagogisk ledelse, didaktikk og barnehagen som utdanningskultur. Emnebeskrivelser:

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Samlingsukene blir organisert over 2 dager 3 ganger per semester i tillegg til 3 nettøkter a 4 timer 3 ganger per semester.

  Studiet vektlegger faglig og kritisk refleksjon, knyttet til praktiske og teoretiske problemstillinger i barnehagens læringsmiljø og barnehagen som lærende organisasjon. Det legges også vekt på teoretisk kunnskap og overordede mål, samt profesjonsetisk kompetanse i møte med barn, personalet, foreldre og andre instanser.

  Samlinger

  Høst 2024 

  • 12. september kl. 11:15 – 17:00
  • 13. september kl. 09:15 – 16:00

  • 25. september (nettøkt 09:00 – 13.00)

  • 9. oktober (nettøkt 09:00 – 13.00)

  • 24.oktober kl. 11:15 – 17:00
  • 25. oktober kl. 09:15 – 16:00

  • 7. november (nettøkt 09:00 – 13:00)

  • 21. november kl. 11:15 – 17:00
  • 22. november kl. 09:15 – 16:00

   

  Vår 2025 

  • 22. januar (nettøkt kl. 09:00–13:00) 

  • 6. februar kl. 11:15–17:00
  • 7. februar kl. 09:15–16:00

  • 6. mars kl. 11:00–17:00
  • 7. mars kl. 09:15–16:00

  • 9. april (nettøkt kl. 09:00–13.00)

  • 24. april kl. 11:00–17:00
  • 25. april kl. 09:15 –16:00

  • 7. mai (nettøkt kl. 09:00–13.00)

   Med forbehold om endringer. 

  Anbefalt forkunnskap

  Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart.

  Vurderingsform

  Emne 1: Muntlig eksamen (25 min.) 
  Emne 2: Oppgave

  Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs