Praksisstudent i barnehage saman med barn i drivhus

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø

Etter- og vidareutdanning

Vil du styrke din rolle som barnehagelærer i arbeidet med barnegruppen, personalet og foresatte? I denne nett- og samlingsbaserte videreutdanningen lærer du om pedagogisk ledelse, didaktikk og barnehagen som utdanningskultur. Studiet går i Haugesund studieåret 2023-2024. 

Hvorfor velge denne videreutdanningen?

Fokuset i studiet er: Pedagogisk leiing, didaktikk og barnehagen som utdanningskultur.

Studiet vektlegger videre faglig og kritisk refleksjon knyttet til praktiske og teoretiske problemstillinger i relasjon til barnehagens læringsmiljø, teoretisk kunnskap og overordede mål. Samt profesjonsetisk kompetanse i møte med barn, personalet, foreldre og andre instanser.

Emnebeskrivelser: