Praksisstudent i barnehage saman med barn i drivhus

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø

Etter- og vidareutdanning

Vil du styrke din som barnehagelærer i arbeidet med barnegruppen, personalet og foresatte? I denne nett- og samlingsbaserte videreutdanningen lærer du om pedagogisk ledelse, didaktikk og barnehagen som utdanningskultur.

Hvorfor velge denne videreutdanningen?

Studiet vektlegger videre faglig og kritisk refleksjon knyttet til praktiske og teoretiske problemstillinger i relasjon til barnehagens læringsmiljø, teoretisk kunnskap og overordede mål. Samt profesjonsetisk kompetanse i møte med barn, personalet, foreldre og andre instanser.

Hvordan er studiet lagt opp?

Samlingsukene blir organisert over to dager tre ganger per semester i tillegg til tre nettøkter a tre timer tre ganger per semester. I 2022/2023 er samlingene i Bergen.

Vurderingsformen er muntlig eksamen om høsten med bakgrunn i observasjon gjort på egen arbeidsplass. På våren er det skriftlig hjemmeeksamen med bakgrunn i et utviklingsarbeid som du har gjort på egen arbeidsplass.   

Kompetanse for fremtidens barnehage

Ordningen «Kompetanse for fremtidens barnehage» er et videreutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger ansatt i barnehagen.