Gruppe studenter som diskuterer rundt bordet med lesestoff og pc

Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å øke din kompetanse i å lede endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen og samtidig være oppdatert på det som skjer både lokalt og nasjonalt?  Da er dette studiet for deg.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

  Mer om søknadsprosessen

  Hvorfor studere utviklingsarbeid i barnehagen? 

  Det er økende krav til personalet i barnehagen om å være utviklingsrettet for å kunne gi et best mulig barnehagetilbud til barn og foreldre. Dette forutsetter barnehagelærere som kan lede utviklingsprosesser i samsvar med Rammeplan for barnehagen der hele personalet er involvert.   

  Hva lærer du?

  Studiet er forskningsbasert og praksisnært og skal bidra til at du får økt kompetanse i å analysere behov for endring og lede utviklingsarbeid i din barnehage.  Studiet skal også bidra til en økt forståelse for kollektive systematiske utviklingsprosesser som del av kvalitetsarbeidet.  

  Erfaringer fra samlingene vil ha overføringsverdi for utvikling og refleksjon over din egen lederpraksis. Læringsaktivitetene i studiet vil være tett sammenkoblet med læringsprosessene i egen barnehage. 

  Etter studiet vil du ha økt kompetanse rundt følgende tema:  

  • Barnehagen som organisasjon og rolle i samfunnet  
  • Endringsbehov i barnehagen og systematisk utviklingsarbeid for å endre praksis 
  • Perspektiver på barnehagen som organisasjon 
  • Barnehagens profesjonsfaglige fellesskap og barnehagelærerens kompetanse 
  • Kvalitetstenkning og metode for utviklingsarbeid  

   Studiet er på masternivå.
   Les emneplanen for LUB801 Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer.

  Praktisk informasjon

  Undervisning og læringsformer

  Denne videreutdanningsmodulen er delvis nettbasert og vil bestå av tre todagers samlinger pr. semester (til sammen 6 dager). En av samlingene vil være digital, og fem samlinger gjennomføres fysisk på Campus Bergen.  

  Samlingene vil gjennomføres med studentaktive læringsformer; veksling mellom forelesninger, arbeid individuelt og i grupper, tilbakemelding fra medstudenter og lærere. Litteraturstudier og utprøving av ulike ledelseshandlinger mellom samlingene er en sentral del av studiet, og vil danne grunnlag for erfaringsdeling og refleksjon på samlingene.   

  Samlinger

   Høst 2024

  • 5.-6. september
  • 24.-25. oktober
  • 21.-22. november (nettsamling)


  Vår 2025

  • 30.-31.januar
  • 6.-7.mars
  • 8.- 9.mai  Anbefalte forkunnskaper

  Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende 

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart 

  Eksamensform

  Semesteroppgave som består av en tekst der studentene skal formulere, greie ut om og drøfte en problemstilling knyttet til utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass. Teksten skal analysere prosesser knyttet til utviklingsarbeidet. Omfang: 5000 ord (+/- 10%)  

  Slik finner du fram til campus

  Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

   

  La videreutdanningen være del av en mastergrad 

  Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet: 

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Videreutdanningen er del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud. Se også mer informasjon og flere fag som er finansiert av Utdanningsdirektoratet under ordningen «Videreutdanning for barnehagelærere»

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs