En gruppe unge mennesker sitter rundt et bord og studerer med bøker og pc

Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å øke din kompetanse i å lede endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen og samtidig være oppdatert på det som skjer både lokalt og nasjonalt?  Da er dette studiet for deg.

Hvorfor studere utviklingsarbeid i barnehagen? 

Det er økende krav til personalet i barnehagen om å være utviklingsrettet for å kunne gi et best mulig barnehagetilbud til barn og foreldre. Dette forutsetter barnehagelærere som kan lede utviklingsprosesser i samsvar med Rammeplan for barnehagen der hele personalet er involvert.   

Hva lærer du?

Studiet er forskningsbasert og praksisnært og skal bidra til at du får økt kompetanse i å analysere behov for endring og lede utviklingsarbeid i din barnehage.  Studiet skal også bidra til en økt forståelse for kollektive systematiske utviklingsprosesser som del av kvalitetsarbeidet.  

Erfaringer fra samlingene vil ha overføringsverdi for utvikling og refleksjon over din egen lederpraksis. Læringsaktivitetene i studiet vil være tett sammenkoblet med læringsprosessene i egen barnehage. 

Etter studiet vil du ha økt kompetanse rundt følgende tema:  

 • Barnehagen som organisasjon og rolle i samfunnet  
 • Endringsbehov i barnehagen og systematisk utviklingsarbeid for å endre praksis 
 • Perspektiver på barnehagen som organisasjon 
 • Barnehagens profesjonsfaglige fellesskap og barnehagelærerens kompetanse 
 • Kvalitetstenkning og metode for utviklingsarbeid  

  Studiet er på masternivå.

Målgruppe

Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer.

Praktisk informasjon

Undervisning og læringsformer

Denne videreutdanningsmodulen er delvis nettbasert og vil bestå av tre todagers samlinger pr. semester (til sammen 6 dager). En av samlingene vil være digital, og fem samlinger gjennomføres fysisk på Campus Bergen.  


Samlingene vil gjennomføres med studentaktive læringsformer; veksling mellom forelesninger, arbeid individuelt og i grupper, tilbakemelding fra medstudenter og lærere. Litteraturstudier og utprøving av ulike ledelseshandlinger mellom samlingene er en sentral del av studiet, og vil danne grunnlag for erfaringsdeling og refleksjon på samlingene.   

Samlinger

Høst 2023 

12. og 13.september 
26. og 27. oktober 
23. og 24. november (nettsamling) 

Vår 2024 

24. og 25.januar 
5.og 6.mars 
7.og 8.mai 

 

Anbefalte forkunnskaper

Barnehagelærerutdanning eller tilsvarende 

Pensum

Du får informasjon om pensum ved studiestart 

Eksamensform

Semesteroppgave som består av en tekst der studentene skal formulere, greie ut om og drøfte en problemstilling knyttet til utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass. Teksten skal analysere prosesser knyttet til utviklingsarbeidet.   

Slik finner du fram til campus

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Videreutdanningen er del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud. Se også mer informasjon og flere fag som er finansiert av Utdanningsdirektoratet under ordningen «Videreutdanning for barnehagelærere»

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs