Regnjakker i barnehagen

Veilederutdanning for praksislærere i barnehager

Etter- og vidareutdanning

Jobber du som praksislærer i barnehage og ønsker ytterligere innsikt i rollen som praksislærer, veileder, vurderer og lærerutdanner? Da er veilederutdanningen for praksislærere noe for deg!

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Fullført barnehage-/førskolelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehage. Du må være ansatt i barnehage.

  Meir om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Veilederutdanning for praksislærere i barnehager?

  Med veilederutdanning vil du utvikle egen kompetanse og bidra med verdifull kunnskap i barnehagen som praksisbarnehage. 

  Hva lærer du?

  Gjennom studiet skal du tilegne deg kunnskap i pedagogisk veiledning og vurdering, og utvikle ferdigheter i bruk av ulike metoder for veiledning.

  I tillegg skal du reflektere kritisk over praksislærers ulike roller og ansvarsområder og kunne bidra til å utvikle barnehagen som praksisbarnehage.

  Målgruppe

  Studiet er for deg som allerede har erfaring som praksislærer eller som ønsker å bli praksislærer. Studiet vil gi formell kompetanse i veiledning, vurdering og i utvikling av barnehagen som praksisbarnehage.

  Videreutdanningen er på masternivå og har et omfang på 30 studiepoeng og går over to semestre. Har du 15 studiepoeng i veiledning fra før, kan du utvide med 15 studiepoeng. Da  får du totalt 30 studiepoeng med videreutdanning i temaene praksislærer som lærerutdanner, veileder og vurderer, samt kompetanse i utvikling av praksisbarnehagen som lærende organisasjon. 

  Hvordan er studiet bygget opp?

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er samlingsbasert og i løpet av studieåret er det seks samlinger á 2 dager. I tillegg til obligatorisk fremmøte på samlingene, er studiet organisert i deltemaer med forelesninger, praktiske øvelser, presentasjoner og diskusjoner. Dette skjer både fysisk og digitalt, i grupper og individuelt.

  Utdanningen har fire gjennomgående temaer

  1. Sentrale kompetanseområder knyttet til barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer.
  2. Ulike teorier om veiledning og vurdering og praktisk bruk av ulike metoder for veiledning og vurdering.
  3. Praksislærers ulike roller og ansvarsområder.
  4. Kritisk og analytisk refleksjon og nytekning om det å være en praksisbarnehage, og om praksislærerens roller og ansvarsområder

   

  Samlinger

  Høst 2024

  • 21.-22. august
  • 25.-26. september
  • 6.-7. november

  Vår 2025

  • 8.-9. januar
  • 19.- 20. februar
  • 9.-10. april

  Anbefalt forkunnskap

  Barnehage-/førskolelærerutdanning, eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Høst

  Individuell skriftlig semesteroppgave over 21 dager, på 3000 ord, +/- 10 %

  Vår

  • Del 1: Oppgave. Skriftlig rapport om gjennomført utviklingsarbeid i egen barnehage, 3000 ord, 10%+/- (individuell oppgave) eller 5000 ord 10% +/- (gruppeoppgave).  40 % av endelig karakter.
  • Del 2: Muntlig individuell eksamen med grunnlag i pensum for VVPB802. Fire ulike problemstillinger blir utlevert tre uker før eksamensdato. Eksaminasjon inntil 30 minutter, 60 % av endelig karakter.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs