Regnjakker i barnehagen

Veilederutdanning for praksislærere i barnehager

Etter- og vidareutdanning

Jobber du som praksislærer i barnehage og ønsker ytterligere innsikt i rollen som praksislærer, veileder, vurderer og lærerutdanner? Da er veilederutdanningen for praksislærere noe for deg!

Hvem er studiet for?

For deg som er praksislærer i barnehage og ønsker ytterligere innsikt i rollen som praksislærer eller veileder.

Videreutdanningen er på masternivå og har et omfang på 30 studiepoeng og går over to semestre.

Gjennom studiet skal du tilegne deg kunnskap i pedagogisk veiledning og vurdering, og utvikle ferdigheter i bruk av ulike metoder for veiledning.

I tillegg skal du reflektere kritisk over praksislærers ulike roller og ansvarsområder og kunne bidra til å utvikle barnehagen som praksisbarnehage.

Utdanningen har fire gjennomgående temaer

  1. Sentrale kompetanseområder knyttet til barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer.
  2. Ulike teorier om veiledning og vurdering og praktisk bruk av ulike metoder for veiledning og vurdering.
  3. Praksislærers ulike roller og ansvarsområder.
  4. Kritisk og analytisk refleksjon og nytekning om det å være en praksisbarnehage, og om praksislærerens roller og ansvarsområder

Slik er utdanningen bygd opp

1. semester: Innføring i veiledning og vurdering for praksislærere i barnehagen 

2. semester: Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer 

Samlinger i Bergen

I løpet av studieåret er det seks samlinger á 2 dager.

Høst 2023:

  • 23.–24. august
  • 27.–28. september
  • 15.–16. november

Vår 2024:

  • 10.–11. januar
  • 21.–22. februar
  • 17.–18. april

Du får informasjon om pensum ved studiestart.