To elevar i klasserommet

Kompetanse for kvalitet i skolen

Ordningen «Kompetanse for kvalitet» er en strategi for å gi lærere i skolen videreutdanning. Målgruppen er alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen, videregående opplæring og lærere som underviser voksne i grunnopplæringen.

Kursoversikt

 • Fra 1. februar til 1. mars kan du som er utdannet lærer søke om opptak til disse kursene.
 • Det er ingen kursavgift til disse studieplassene.
 • Disse utdanningtilbudene er praksisnære og erfaringsbaserte.
 • Det er en forutsetning at du i løpet av studieperioden har tilgang til en skoleklasse for å jobbe med arbeidskrav mellom samlingene.

Slik søker du

 • Sjekk tilbudene og plukk ut de som er aktuelle for deg.
 • Ta kontakt med rektor og diskuter mulighetene du har for videreutdanning.
 • Registrer søknaden din på videreutdanningssiden til Utdanningsdirektoratet innen 1. mars (du kan søke fra 1. februar)

Etter 1. mars sender Utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeiere (kommune, fylkeskommune, private eiere). Det er skoleeier som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres.

Viktige datoer:

 • 1. februar - 1. mars: Søknadsperiode hos Udir
 • 1. mars: Søknadsfrist
 • 15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden
 • Innen utgangen av april: Frist for Udir på å fordele søkere
 • Starten av mai: HVL sender ut informasjon om registrering til de som har fått godkjent søknad av Udir.

Vikar- og stipendordning

Du kan søke om vikar- eller stipendordning gjennom Utdanningsdirektoratet både for å ta videreutdanning gjennom Kompetanse for kvaltiet og for ordinære videreutdanninger/regionale tilbud.

For studietilbud innen matematikk og naturfag, dekker staten 75 prosent av vikarkostnadene. Lærers andel er 25 prosent, som er bruk av egen tid. For andre studietilbud, dekker staten 60 prosent av vikarkostnadene, skoleeier 15 % og resten er lærers andel – bruk av egen tid.

Dersom du søker om stipendordning, kan du få kr 120.000 i stipend for å ta en videreutdanning (30 studiepoeng) i prioriterte fag, spesielt matematikk.

Les om ordningen på udir.no.

Visste du at Høgskulen på Vestlandet tilbyr over 40 videreutdanningstilbud innen skole og utdanning? Les mer på denne siden.