Barnehage, skole og kultur

Jobber du i skole, barnehage, kulturskolen eller utdanningssektoren generelt, har vi mange videreutdanninger som kan passe for deg! Studieåret 2023-24 har vi flere nye tilbud for yrkesfaglærere, barnehagelærere og innen praktiske og estetiske fag for lærere.

 

Ordningen «Kompetanse for kvalitet» er en strategi for å gi lærere i skolen videreutdanning. Målgruppen er alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen, videregående opplæring og lærere som underviser voksne i grunnopplæringen.

Er du yrkesfaglærer? I 2023/2024 tilbyr Høgskulen på Vestlandet tre videreutdanninger som inngår i satsingen Yrkesfaglærerløftet.

Videreutdanninger for lærere, barnehagelærere og ledere i skole og barnehage  som er finansiert av Utdanningsdirektoratet har søknadsfrist 1. mars for studieåret 2023-2024. 

Til hele listen over videreutdanninger for barnehage, skole og kultursektoren

Fleksible masterutdanninger for lærere


Etter- og vidareutdanning på Facebook

Følg oss på Facebook for oppdateringar på etter- og vidareutdanningstilbodet vårt!

Følg oss!