Barnehage, skole og kultur

Jobber du i skole, barnehage, kulturskolen eller utdanningssektoren generelt, har vi mange videreutdanninger som kan passe for deg!

Videreutdanninger | oppstart høst

Søknadsfrist 15. april:

Til hele listen over videreutdanninger for barnehage, skole og kultursektoren

Videreutdanninger | Udir | oppstart høst 

Ordningen «Kompetanse for kvalitet» er en strategi for å gi lærere i skolen videreutdanning. Målgruppen er alle lærere i offentlige og private skoler, både i grunnskolen, videregående opplæring og lærere som underviser voksne i grunnopplæringen.

Er du yrkesfaglærer? I 2024/2025 tilbyr Høgskulen på Vestlandet tre videreutdanninger som inngår i satsingen Yrkesfaglærerløftet.

Fleksible masterutdanninger

Videreutdanninger | oppstart vår

 

 


Etter- og vidareutdanning på Facebook

Følg oss på Facebook for oppdateringar på etter- og vidareutdanningstilbodet vårt!

Følg oss!