Karriereveiledning

Etter- og vidareutdanning

Karriereveiledning er et fagfelt i vekst som det er stor interesse for. Du vil gjennom studiet utvikle solid kunnskap i faget og rollen du har som karriereveileder. Målgruppen for studiet er karriereveiledere i skolen og andre sektorer, lærere som underviser i Utdanningsvalg på ungdomstrinnet og de som ønsker å bli karriereveiledere.

Profesjonell veiledning med god kvalitet

Du vil i studiet få kunnskap om hva som påvirker karrierevalg og hvordan du gjennom veiledning kan hjelpe veisøkere i valgprosesser og overganger. Dette relateres både til individuell veiledning, gruppeveiledning, samarbeid og koordinering av karriereveiledningstjenester.  
 
Studiet tar utgangspunkt i at karriereveiledning og karrierelæring skjer i et livslangt perspektiv. Profesjonell veiledning med god kvalitet, vil kunne bidra til å gi veisøker gode rammer for læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, samt bidra til økt gjennomføring i utdanningssystemet. Studiet tar utgangspunkt i sentral teori om karriereutvikling, karrierevalg og veiledning, samt nasjonale og internasjonale styringsdokumenter. 

Å skulle veilede ungdommer i dagens karrierejungel, krever god kompetanse. Å hjelpe eleven til å bli bevisste sine styrker og svakheter, til å finne mulige veier til drømmeyrket og å se mulighetene istedenfor hindringene, fordrer at man har det rette verktøyene. Jeg fikk både kompetanse og verktøy i dette studiet. Et godt sammensatt studie med gode faglærere og et godt læringsmiljø resulterte i at jeg kan veilede mine elever på en god og profesjonell måte. Og det er jo alle tjent med!

Veronica Frette Evensen, Narvik ungdomsskole

 

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet er nett- og samlingsbasert. Det gjennomføres tre studiesamlinger per semester. I tillegg jobbes det i studiegrupper og individuelt mellom samlingene.  

Samlingsdatoer høsten 2022

  • 18.-19. august 
  • 15.-16. september 
  • 20.-21. oktober