Karriereveiledning

Etter- og vidareutdanning

Karriereveiledning er et fagfelt i vekst som det er stor interesse for. Dette er videreutdanningen for deg som vil være i forkant av framtidens kompetansekrav på feltet. Målgruppen for studiet er karriereveiledere i skolen og andre sektorer, og de som ønsker å bli karriereveiledere. 

Studiet er nett- og samlingsbasert.

Du vil gjennom studiet få kunnskap om hva som påvirker karrierevalg og hvordan du gjennom veiledning kan hjelpe veisøkere i valgprosesser og overganger. Studiet relaterer dette til både individuell veiledning, gruppeveiledning, samt samarbeid og koordinering av karriereveiledningstjenester.

Til grunn for studiet ligger føringer i nasjonale og internasjonale styringsdokumenter om livslang karriereveiledning. Disse føringene begrunnes med at bedre veiledning vil kunne optimalisere veisøkers mulighet til læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, og bidra til økt gjennomføring i utdanningssystemet.

På studiet møter du andre veiledere og får et større nettverk som du kan dra nytte av i jobbsammenheng. Studiearbeidet kan knyttes til egen veiledningspraksis.

De som har tatt studiet melder tilbake at de har blitt tryggere i jobben, at de er sikrere på kvaliteten av karriereveiledningen de gir, at de har fått et bredere sett arbeidsmetoder og at de er blitt viktigere i den organisasjonen de jobber i.

Å skulle veilede ungdommer i dagens karrierejungel, krever god kompetanse. Å hjelpe eleven til å bli bevisste sine styrker og svakheter, til å finne mulige veier til drømmeyrket og å se mulighetene istedenfor hindringene, fordrer at man har det rette verktøyene. Jeg fikk både kompetanse og verktøy i dette studiet. Et godt sammensatt studie med gode faglærere og et godt læringsmiljø resulterte i at jeg kan veilede mine elever på en god og profesjonell måte. Og det er jo alle tjent med!

Veronica Frette Evensen, Narvik ungdomsskole

Timeplan

Samlingsdatoer høsten 2021:

  • 27.-28. august (oppmøte i Bergen)
  • 24.-25.september (digital samling)
  • 22.-23.oktober (oppmøte i Bergen)

Med forbehold om endringer grunnet Covid-19.