Ungdommer i en gang.

Karriereveiledning

Etter- og vidareutdanning

Karriereveiledning er et fagfelt under profesjonalisering som det er stor interesse for. Som karriereveileder møter man ulike målgrupper på forskjellige stadier gjennom livet – fra eleven på ungdomsskolen til den voksne som har flere års erfaring fra arbeidslivet. 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Fullført profesjonsutdanning eller bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)

  Studietypenummer: 9013

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere karriereveiledning?

  Gjennom videreutdanningen vil du som student utvikle solid teoretisk og praktisk kunnskap om karriereveiledning, karrierelæring og utvikling av karriereveiledningstjenester.

  Hva lærer du?

  Du vil blant annet lære om hvordan du i veiledning kan møte veisøkere i valgprosesser, overganger og tilrettelegge for karrierelæring. Dette vil relateres til ulike målgrupper, veiledningsmetodikk, samt utvikling og koordinering av karriereveiledningstjenester. Dette vil også relateres til hva som påvirker karrierelæring- og valg. Studiet tar utgangspunkt i at karriereveiledning og karrierelæring skjer i et livslangt perspektiv og som del av en kontekst.

  Profesjonell veiledning av god kvalitet, vil kunne bidra til å gi veisøker gode rammer for læring, utvikling og deltakelse i utdanning- og arbeidsliv, samt redusere frafall og utenforskap. Studiet legger opp til at du som student skal bli tryggere og mer profesjonell i karriereveilederrollen. Videre tar emnene i videreutdanningen utgangspunkt i sentral teori om karriereveiledning og nasjonale anbefalinger om kvalitet i karriereveiledning.

  Emneplaner:
  KVL801 Karriereveiledning og karrierelæring: teorier og prinsipper
  KVL802 Utvikling og koordinering i karriereveiledningstjenester

   

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som er karriereveileder i skolen og andre sektorer, deg som er lærer og som underviser i Utdanningsvalg på ungdomstrinnet,  eller deg som ønsker å jobbe som karriereveileder.

   

  Søk om støtte fra Utdanningsdirektoratet 

  Som lærer kan du søke om frikjøp (vikar- eller stipendordning) til å ta videreutdanning ved siden av full jobb. Du kan også søke om midler til å få dekket studieavgiften. Søknad på utgifter må bekreftes av arbeidsgiver.
  Innen 1.mars må du søke via søknadsskjemaet til Udir
  - Ve
  lg "annet studietilbud"
  - Velg vikar- eller stipendordning
  - Skriv inn beløp for studieavgift 

  - Du må også søke på studiet direkte til oss innen 15.april 

  Praktisk informasjon

  Undervisnings- og læringsform

  Studiet er nett- og samlingsbasert. Det gjennomføres to fysiske og to nettbaserte studiesamlinger per semester. I tillegg jobbes det i studiegrupper og individuelt mellom samlingene.  

  Samlingsdatoer og nettøkter

  Høst 2024

  KVL801

  • Samling 1 (digital): 28.august kl. 15-18
  • Samling 2 (fysisk i Bergen): 19.september kl. 12-18 og 20.september kl. 08-14
  • Samling 3 (digital): 16.oktober kl. 15-18
  • Samling 4 (fysisk i Bergen): 14.november kl. 12-18 og 15.november kl. 08-14


  Vår 2025

  KVL802

  • Samling 1 (digital): 8.januar kl. 15-18
  • Samling 2 (fysisk): 13.februar kl. 12-18 og 14.februar kl. 08-14
  • Samling 3 (digital): 12.mars kl. 15-18
  • Samling 4 (fysisk): 10.april kl. 12-18 og 11.april kl. 08-14

   

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Slik finner du fram til campus

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs