Skole

Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole (emne 1 og 2)

Etter- og vidareutdanning

Er du interessert i eller involvert i, veiledning på arbeidsplassen? Ønsker du å utvikle din veilederkompetanse og formalisere denne? Gjennom dette studiet utvikler du solid kunnskap og innsikt i rollen som veileder for studenter, for nyutdannede og for kollegaer.

Det er en fordel om veilederstudenten er aktivt involvert i veiledning av praksisstudenter/ annen veiledningspraksis. Deltagernes veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet. Ved fullført studium har du formell kompetanse som praksislærer for studenter og mentor for nyutdannede.

Videreutdanningen består av to emner, som hvert er på 15 studiepoeng:

  • Emne 1 har hovedvekt på praksislærerrollen og profesjonsrettet veiledning av studenter
  • Emne 2 har hovedvekt på utviklingsarbeid på arbeidsplassen og profesjonsrettet veiledning av nyutdannede

Deltakere som har gjennomført profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1 ved HVL, vil etter fullført emne 2 ha mulighet til å søke innpass for 30 studiepoeng i et relevant masterløp. Det er i så tilfelle institusjonen der masteren tilbys som skal avgjøre om en slik innpassing kan godkjennes eller ikke.

Deltakere som bygger emne 2 på tidligere emner ved HVL eller annen veilederutdanning, vil ikke ha mulighet til å søke innpass for 30 studiepoeng i noen master.

Undervisningsmåter

Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Studentaktive læringsformer vektlegges gjennom hele studiet. Undervisningsformene består av nettbaserte læringsaktiviteter, herunder også gruppearbeid, fysiske studiesamlinger, inkludert ferdighetstrening. I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/skoler, nettmøter og selvstudier.  

Studiet består også av obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for at kandidaten kan gå opp til eksamen.

Emne 1 har tre arbeidskrav som må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave.

Emne 2 har tre arbeidskrav må være godkjent før du kan gå opp til eksamen. Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave.

Eksamen i begge emner blir vurdert med karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Du må selv dekke utgifter til semesteravgift og litteratur, og gjøre individuell avtale med arbeidsgiver ved eventuelt behov for vikar. Arbeidsgivers regelverk for støtte til videreutdanning følges. 

 

Samlinger i emne 1 (FLKI8101), høst 2022 

  • 25. august
  • 22. september
  • 3. november

Samlinger i emne 2 (FLKI8102), vår 2023

  • 12. januar kl. 12:15-18:00
  • 16. februar kl. 12:15-18:00
  • 13. april kl. 12:15-18:00