Skole

Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole (emne 1 og 2)

Etter- og vidareutdanning

Er du involvert i – eller interessert i – veiledning på arbeidsplassen? Ønsker du å utvikle din veilederkompetanse og formalisere denne? Gjennom dette studiet utvikler du solid kunnskap og innsikt i rollen som veileder for studenter, for nyutdannede og for kollegaer.

Bergen, Sogndal, Stord

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bestått lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning)
  • eller tilsvarende fra universitet eller høgskole.

  Tilleggskrav for emne 2: Fullført og bestått emne 1, emnekode FLKI8101 eller tilsvarende som er godkjent.

  Søkere som tar imot studenter fra HVL eller som er ansatt ved barnehage/skole som har praksisavtale med HVL vil bli prioritert.

  Skriv i søknaden om du er praksislærer eller ønsker å bli praksislærer, hvor du jobber og om ditt arbeidssted har praksisavtale med HVL. 

  Studietypenummer for emne 1 høsten 2024: 
  Bergen: 8992
  Sogndal: 8618
  Stord: 8508

   

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere profesjonsrettet veilederutdanning?

  Gjennom studiet vil du utvikle grunnleggende kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer. Du vil styrke din evne til å veilede kommende pedagoger slik at de igjen kan utvikle seg til å bli kompetente lærere og barnehagelærere.

  Hvordan er studiet bygd opp?

  Videreutdanningen består av to emner, som hvert er på 15 studiepoeng:

  • Emne 1 har hovedvekt på praksislærerrollen og profesjonsrettet veiledning av studenter
  • Emne 2 har hovedvekt på utviklingsarbeid på arbeidsplassen og profesjonsrettet veiledning av nyutdannede

  Deltakere som har gjennomført profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1 ved HVL, vil etter fullført emne 2 ha mulighet til å søke innpass for 30 studiepoeng i et relevant masterløp. Det er i så tilfelle institusjonen der masteren tilbys som skal avgjøre om en slik innpassing kan godkjennes eller ikke.

  Deltakere som bygger emne 2 på tidligere emner ved HVL eller annen veilederutdanning, vil ikke ha mulighet til å søke innpass for 30 studiepoeng i noen master.

  Målgruppe

  Praksislærere i barnehage og skole.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Dette er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Studentaktive læringsformer vektlegges gjennom hele studiet. Undervisningsformene består av nettbaserte læringsaktiviteter, herunder også gruppearbeid, fysiske studiesamlinger, inkludert ferdighetstrening. I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/skoler, nettmøter og selvstudier.  

  Datoer for samlinger

  Samlinger i emne 1 (FLKI8101) høst 2024
  Kl. 12.15-18

  • 22. august
  • 25. september
  • 31. oktober.

  Samlinger i emne 2 (FLKI8102) vår 25

  • 23. januar
  • 5. mars
  • 23. april

  Anbefalt forkunnskap

  Det er en fordel om du som veilederstudent er aktivt involvert i veiledning av praksisstudenter/ annen veiledningspraksis. Din veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet. Ved fullført studium har du formell kompetanse som praksislærer for studenter og mentor for nyutdannede.

  Pensum

  Du mottar informasjon om pensum når studiet starter. 

  Eksamensform

  Eksamen er en individuell, skriftlig semesteroppgave.

  Studiet består også av obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for at kandidaten kan gå opp til eksamen.

  Emne 1 har tre arbeidskrav som må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

  Emne 2 har tre arbeidskrav må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs