Tekstilkultur

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du med tekstilfag, eller ønsker økt kunnskap om tekstilfag? Denne samlingsbaserte videreutdanningen passer blant annet for studenter, lærere, ansatte i museum og håndverkere.

Emnet er et samarbeid mellom Vestnorsk Kulturakademi og Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen.

Tar for seg den teoretiske og praktiske delen av tekstilfaget

Tekstilkultur 1 handler om tekstilfaget i fortid og nåtid. Det tar for seg den teoretiske og den praktiske delen av tekstilfaget, både det tradisjonelle og det samtidsaktuelle, det håndverksmessige og kulturhistoriske, samt referanser til utvalgte samtidsaktuelle kunstuttrykk innenfor tekstil.  

I emnet får du kunnskap og praktisk erfaring med ulike tradisjonelle håndverksteknikker og å plassere teknikkene både i en kulturhistorisk og en samtidsmessig kontekst.   

Miljø og bærekraft

I dag har håndverksteknikkene innenfor tekstilfeltet fått fornyet aktualitet som følge av miljømessige og bærekraftige problemstillinger. Det er et stadig økende forbruk av tekstile materialer. Dette perspektivet vil belyses gjennom teoretisk og praktisk arbeid i emnet.   

Vektlegger faglige samtaler mellom studentene

Emnet vektlegger det praktisk, skapende arbeid i møte med ulike tekstile materialer og teknikker og relevante redskaper. Videre blir det forelesninger rundt aktuelle kulturhistoriske og samtidsaktuelle tema. Emnet vektlegger faglige samtaler og diskusjoner mellom studentene. 

Du finner mer informasjon i emneplanen for TEK801 Tekstilkultur 1. 

Pensumliste

Fire fysiske samlinger

Det er planlagt fire fysiske samlinger og en digital samling. Samlingsdatoer for høst 2023 blir lagt ut her innen kort tid. 

I forkant av første samling blir et digitalt møte med presentasjon av emnet, undervisere og studenter. 

 

Forkunnskaper og målgruppe

Studiet retter seg mot alle som arbeider med, eller trenger kunnskap om tekstilfag, som for eksempel studenter ved universitet og høgskoler, lærere i alle skoleslag, ansatte i museum og offentlig kulturadministrasjon, håndverkere og andre. Søkerne må ha generell studiekompetanse eller tilsvarende. Det kan også søkes opptak på grunnlag av vurdering av realkompetanse.

Vil du studere videre?

Dette er et av flere frittstående emne som Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr. 

Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emnr fra flere stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert.