Garn i forskjellige farger

Tekstilkultur 1

Etter- og vidareutdanning

Arbeider du med tekstil, eller ønsker økt kunnskap om tekstil? Denne samlingsbaserte videreutdanningen passer blant annet for studenter, lærere, ansatte i museum, kunstnere og håndverkere.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse

  Studietypenummer: 8981

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Tekstilkultur 1?

  Studiet er et samarbeid mellom Vestnorsk Kulturakademi og Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. I studiet får du kunnskap og praktisk erfaring med ulike tradisjonelle håndverksteknikker og å plassere teknikkene både i en kulturhistorisk og en samtidsmessig kontekst.   

  Hva lærer du?

  Studiet tar for seg den teoretiske og praktiske delen av tekstilfaget. 

  Tekstilkultur handler om tekstilfaget i fortid og nåtid. Det tar for seg den teoretiske og den praktiske delen av tekstilfaget, både det tradisjonelle og det samtidsaktuelle, det håndverksmessige og kulturhistoriske, samt referanser til utvalgte samtidsaktuelle  kunstuttrykk innenfor tekstil.  

  I dag har håndverksteknikkene innenfor tekstilfeltet fått fornyet aktualitet som følge av miljømessige og bærekraftige problemstillinger. Det er et stadig økende forbruk av tekstile materialer. Dette perspektivet vil belyses gjennom teoretisk og praktisk arbeid i emnet.   

  For mer informasjon om det faglige innholdet, se emneplanen

  Målgruppe

  Studiet retter seg mot alle som arbeider med, eller trenger kunnskap om tekstilfag, som for eksempel studenter ved universitet og høgskoler, lærere i alle skoleslag, ansatte i museum og offentlig kulturadministrasjon, kunstnere, håndverkere og andre.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Videreutdanningen vektlegger det praktisk, skapende arbeid i møte med ulike tekstile materialer og teknikker og relevante redskaper. Videre blir det forelesninger rundt aktuelle kulturhistoriske og samtidsaktuelle tema. Studiet vektlegger og faglige samtaler og diskusjoner mellom studentene. 

  • Praktiske workshop 
  • Forelesninger 
  • Praktisk arbeid
  • Ekskursjoner 
  • Faglige samtaler og diskusjoner
  • Veiledning 
  • Skriftlige oppgaver
  • Muntlig presentasjon  

  Du finner mer informasjon i emneplanen for TEK801 Tekstilkultur 1. 

  Samlinger

  Det er planlagt fire fysiske samlinger og en digital samling. 

  I forkant av første samling er du velkommen til et digitalt møte med presentasjon av emnet og undervisere. 

  Samlingsdatoer høst 2024:
  Fredagar kl. 16.15-20.45
  Laurdagar kl. 9-18

  1. samling
  30 og 31. august (veke 35), HVL sin campus i Bergen

  2. samling 
  4. og 5. oktober (veke 40), Osterøy

  3. samling 
  1. og 2. november (veke 44), Voss

  4. samling
  22.og 23. november (veke 47), HVL sin campus i Bergen

  I tillegg blir det ei digitalsamling med obligatorisk læringsaktivitet i laupet av hausten.

  Anbefalt forkunnskap

  Ingen. Søkerne må ha generell studiekompetanse eller tilsvarende. Det kan også søkes opptak på grunnlag av vurdering av realkompetanse.

  Pensum

  Du vil få mer informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • En muntlig presentasjon.
  • Deltakelse på samlinger.

  Mappevurdering. En mappe som inneholder praktiske og skriftlige arbeid. 

  Karakterskala: Bestått/Ikke bestått. 

  Ved ikke bestått kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Dette er et av flere frittstående emne som Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr. 

  Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emner fra flere stader.

  Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert. 

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs