Vidareutdanning i kunstfag

Etter- og vidareutdanning

Institutt for kunstfag tilbyr frittståande studiepoenggivande emne til deg som arbeider med musikk, drama og kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturliv elles.

Du kan ta fleire av kursa heilt gratis!

Vil du ta eit eller fleire emne våren 2023, er utsett søknadsfrist 15. desember 2022.

Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emnr fra flere stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert.