Vidareutdanning i kunstfag

Vidareutdanning på bachelornivå

Institutt for kunstfag tilbyr frittståande studiepoenggivande emne til deg som arbeider med musikk, drama og kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturliv elles.

Hopp til

  Vidareutdanningar | oppstart haust 2024

  Søknadsfrist 1. mars 

  Vidareutdanning med søknadsfrist 1. mars er tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar og Vidareutdanning for barnehagelærarar. Du kan søke vikar- eller stipendordning via Udir. 

  Søknadsfrist 15. april.

   

  Andre tilbod: 

  Meir informasjon om vidareutdanning i kunstfag

  Emna er samlings- og nettbaserte og ein kan ta dei på deltid. Det er mogleg å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Nokre av emna blir tilbudd på Stord og andre i Sogndal eller i Bergen, og det kan la seg gjere å kombinere emne frå fleire stader.

  Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for vidareutdanningar på 30 studiepoeng. Lærarar som arbeider i grunnskulen og vidaregåande opplæring, lærarar som underviser vaksne på desse nivåa og lærarar i kulturskulen kan søke om desse ordningane frå Udir. Alle søknadar må godkjennast av arbeidsgivar for å bli vurdert. 

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs