Sang og stemmebruk

Etter- og vidareutdanning

Denne videreutdanningen passer for deg som er pedagog i skole, barnehage og kulturfelt, og tar for seg sang, stemmebruk og muntlig formidling i vid forstand.

Stemmen vår er et av våre første kommunikasjonsmidler, den er kroppslig og personlig. 

Videreutdanningen tar for seg sang, stemmebruk og muntlig formidling i vid forstand, både med fokus på stemmen som profesjonsredskap og gjennom musikalske og dramatiske metoder i ulike faglige kontekster. Sang og stemmebruk kan være en ressurs i arbeidet med så vel fellesskap og demokrati, som livsmeistring.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Det blir arbeid med praktiske aktiviteter på samlinger, arbeid i grupper, individuell rettleiing, praktiske utprøvinger, diskusjonsforum med erfaringsdeling, forelesninger, og både synkron og asynkron nettundervisning. 

Studiet har fire samlinger som vil være på torsdag kl. 12.15 -18.00 og  fredag 09.15 -15.00 følgende datoer:

  • 8.- 9. september
  • 29.- 30. september
  • 20. - 21. oktober
  • 17.- 18. november

Det blir også undervisning på nett tre torsdager fra klokken 14.00-16.00:

  • 15. september
  • 6. oktober
  • 3. november

I tillegg kan studentene være med på symposiumet "Song as communication and community" i Bergen 1.- 2. desember (ikke obligatorisk) 

Eksamensinnlevering blir i uke 49/50. 

Du finner mer informasjon i emneplanen for KUN808 Sang og stemmebruk.

Vil du studere flere kunstfag?

Dette er ett av flere frittstående emner som Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr. 

Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emnr fra flere stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert.