Jente står på scene og holder en hvit maske foran ansiktet

Produksjon for scene

Vidareutdanning på bachelornivå

Scenen er din! Er du og dine elever klar for å utvikle det skapende arbeidet på eller rundt en scene?  I dette faget kobles ulike teoretiske perspektiver på skapende arbeid i kunst og håndverk, drama og musikk til ditt eget arbeid i skolen. Du får utforske hvordan ulike typer kunstfag kan fremme skapende utvikling hos elever.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være ansatt i en lærerstilling.

  Meir om søknadsprosessen

   

  Hvorfor studere Produksjon for scene?

  I kunst og håndverk, musikk og drama kan alle delta. Du vil derfor arbeide med tilrettelegging av skapende prosesser og hvordan dette kan integreres i ulike fagområder, slik at alle barn opplever utfordring og mestring på tvers av ulike forutsetninger for deltakelse i det fysiske og sosiale fellesskapet.

  Hvordan er studiet bygget opp? 

  Studiet består av to emner á 15 studiepoeng.
  Produksjon for scene del 1 (PFS801) 
  Produksjon for scene del 2 (PFS802).
   

  PFS801 fokuserer på å videreutvikle egen praksis knyttet til skapende prosesser i skole og det anvendte feltet, mens PFS802 er rettet mot å drive et utviklingsarbeid i egen studentgruppe.

  Hva lærer du?

  Gjennom studiet vil du få kunnskap om overføring av konsept, budskap eller tematikk til scenisk produksjon ved å bruke fagområdene kunst og håndverk, musikk og drama. Du vil også lære å veilede elever med fokus på inkludering på tvers av kjønn, kultur, kunnskaps- og funksjonsnivå.

  Målgruppe

  Dette videreutdanningstilbudet er for deg som er grunnskolelærer og underviser i valgfaget Produksjon for scene, for deg som er lærer i videregående skole, eller pedagogisk personell i kulturskole, folkehøgskole og organiserte fritidsaktiviteter. Det er også for deg som har tverrfaglig arbeid innen relevante praktiske og estetiske fagområder som virke.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet består av tre fysiske samlinger per semester og nettøkter mellom samlingene.  

  Arbeidsmåter vil veksle mellom teoretisk og praktisk aktivitet, forelesninger, samt diskusjon i grupper og selvstendig refleksjon. 

  Samlinger

  Høst 2024 

  Første zoom-møte 28. August kl.15.00 (til ca. 17.00) 
  Lenke er gitt i velkomstbrev som sendes ut til deltakere med opptak fra mai/juni

  Fysiske samlinger – HVL Bergen / Campus Kronstad 

  • 11.-13.september (Uke 37) 
  • 16.-18.oktober (Uke 42) 
  • 20.-22. November (Uke 47) 

  Tider
  dag 1, kl. 10.15 -17.00 
  dag 2, kl. 09.15 - 17.00
  dag 3, kl. 8.15-14.00

  Nettsamlinger 
  Første nettsamling blir onsdag 28.august kl. 15- 16.30
  Tidspunkt for resten av nettsamlingene annonseres i emnets Canvas-rom. 

  Eksamen: Hjemmeeksamen 29. november - 6. desember  

   

  Vår 2025 

  Fysiske samlinger - HVL Bergen / Campus Kronstad 

  • 22.-24. januar (uke 4) 
  • 12.-14. mars (Uke 11) 
  • 23.-25. april (Uke 17)  Eksamenssamling 

  Nettsamlinger 
  Tidspunkt for nettsamlinger annonseres i emnets Canvas-rom. 
   

   

  Anbefalt forkunnskap

  Erfaring med undervisningsfaget Produksjon for scene (tidl. Sal og Scene), eller tilsvarende erfaring med scenisk produksjon som omfatter noen av fagfeltene drama, dans, musikk, lyd- og lysteknikk og scenografi. 

  Vurderingsform

  Emne 1: Hjemmeeksamen, varighet 1 uke.

  Emne 2: Praktisk eksamen i gruppe, teller 60/100 %

  Muntlig eksamen individuell, ca. 20 minutt, teller 40/100 %.

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter

  Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs