3D printer som printer et blått lite hus

3D-modellering, 3D-printing og laserkutting

Etter- og videreutdanning

Ønsker du å lære om 3D-modellering, 3D-printing og laserkutting, og samtidig få innsikt i hvordan de digitale verktøyene kan støtte barns skaperglede, engasjement og utforskertrang? Da er dette studiet for deg.

Hvorfor studere 3D-modellering, 3D-printing og laserkutting?

3D-modellering, 3D-printing og laserkutting gir kreative muligheter i seg selv, men også i kombinasjon med andre håndverksteknikker i ulike materialer. Ved å lære deg å bruke verktøyene, vil du utvide repertoaret ditt i eget skapende arbeid med bruksform og kunstneriske prosjekter.

I dette kurset lærer du også hvordan du kan bruke verktøy og teknikker i undervisning av barn, med vekt på hvordan de digitale verktøyene kan utvide deres kreative handlingsrom og bidra til skaperglede og utforskning.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført kurset, vil du ha kunnskap om:

 • Digitale verktøy til 3D-modellering for visualisering, 3D-printing og laserkutting.
 • Fagdidaktiske problemstillinger knyttet til bruk av cad/cam i grunnskolen.
 • Muligheter for koblinger mellom tradisjonelle håndverksteknikker, 3D-modellering og 3D-printing.

Les mer om hva du lærer, i emneplanen.

Målgruppe

Studiet retter seg mot pedagoger innen visuelle kunstfag, design og håndverk i skole, barnehage, kulturskole og frivillig kulturliv

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Det veksles mellom forelesning, studentpresentasjoner, bruk av instruksjonsvideoer og verkstedarbeid på campus. 

Det blir to samlinger, som varer i to dager. I tillegg til fem undervisningsøkter på cirka 2 timer, på nett. Det blir også individuell veiledning og arbeid mellom samlingene.

Samlinger

Fysiske samlinger på campus Stord:

 • 17.-18. januar
 • 24.-25. april

Nettøkter kl. 19-21:

 • 8. januar 
 • 5. februar
 • 4. mars
 • 8. april
 • 29. april

 

Anbefalt forkunnskap

Ingen. 

Pensum

Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter.

Eksamensform

Mappevurdering. En mappe som inneholder presentasjon av prosess og produkt, med tilhørende refleksjonstekst.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap.
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
 • Personlig utvikling.
 • Muligheter for nettverksbygging.
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs