Visuell kunst, design og håndverk

Arbeider du med kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturlivet elles? I denne videreutdanninga får du m.a. bruke digitale verktøy innan visuell kunst og design.

Emnet tar for seg:

  • Uttrykksformer i kunst og visuell kultur 
  • Bruk av digitale verktøy innan visuell kunst- og designområdet 
  • Fagdidaktikk med vekt på individuelle og kollektive kreative og estetiske læreprosessar

Du finn meir informasjon i emneplanen.

Målgruppe

Pedagogar innan visuelle kunstfag, design og håndverk i skule, barnehage, kulturskule og frivillig kulturliv. 

Samlingsdatoar hausten 2021

  • 6.–8. september
  • 25.–27. oktober

Vil du studere vidare?

Dette er eit av seks frittståande emne som Institutt for kunstfag ved HVL tilbyr. 

Emna er samlings- og nettbaserte og kan takast på deltid. Det er mogleg å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Nokre av emna blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal, og det kan la seg gjere å kombinere emne frå begge stader.

Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning i samband med vidareutdanninger på 30 studiepoeng. Lærarar som arbeider i grunnskule og vidaregåande opplæring, lærarar som underviser vaksne på desse nivåa og lærarar i kulturskuler kan søkje om desse ordningene frå Udir. Alle søknadar må godkjennast av arbeidsgivar for å bli vurdert.