Visuell kunst, design og håndverk

EtterOgVidereutdanning

Arbeider du med kunst og håndverk i barnehage, skule, kulturskule og kulturlivet elles? I denne vidareutdanninga får du anledning til å utvikle deg i arbeid med handverk, visuelle uttrykksformer og digitale verktøy.

Hopp til

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. 

  Tilrådde forkunnskapar: Utdanning i kunstfag og/eller erfaring med undervisning eller leiing av andre opplæringsaktivitetar i kultur- og kunstfeltet

  Om å søke opptak til HVL

  Kurset vil ikkje gå våren 2024. Neste opptak er ikkje planlagt enno. 

  Som student får du lære om, og erfare kreative og estetiske læreprosessar. Det vert lagt til rette for å knyte innhaldet i studiet til ditt arbeid, anten du jobbar i barnehage, skule eller i kulturskulen. 

  Undervisninga, som består av to samlingar og nettundervisning, vil vere knytt opp mot følgande tema:  

  • Frå teikning til animasjon 
  • Konstruksjon i naturmateriale

  Du finn meir informasjon i emneplanen for KUN806 Visuell kunst, design og handverk.

  Målgruppe

  Pedagogar innan visuelle kunstfag, design og håndverk i skule, barnehage, kulturskule og frivillig kulturliv. 

  Vil du studere vidare?

  Dette er eit av fleire frittståande emne som Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr. 

  Emnene er samlings- og nettbaserte og kan tas på deltid. Det er mulig å ta inntil 15 studiepoeng per semester. Noen av emnene blir tilbudt på Stord og andre i Sogndal eller Bergen, og det kan la seg gjøre å kombinere emner fra flere stader.

  Udir tilbyr stipendordning eller vikarordning for videreutdanninger på 30 studiepoeng. Lærere som arbeider i grunnskolen og vidaregående opplæring, lærere som underviser voksne på disse nivåene og lærere i kulturskolen kan søke om disse ordningene fra Udir. Alle søknader må godkjennes av arbeidsgiver for å bli vurdert.