Høgskulelektor

Katrine Borgenvik

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser i kunst og handverk på campus Stord, i hovedsak på barnehagelærarutdanninga og på årsstudium i kunst og handverk.

Eg er utdanna illustratør og har mastergrad i kunst, så min spesialkompetanse er innan bilde. Eg har dei siste åra jobba mest med undervising i teikning, grafikk og animasjon. 

 

 

 

Underviser i
  • Kunst, kultur og kreativitet på barnehagelærarutdanninga, campus Stord
  • Årsstudium i kunst og handverk, campus Stord
  • Kunstfagleg arbeid i barnehagen, barnehagelærarutdanninga, campus Stord
Forskar på
  • Utvikling av berekraftige praksisar for digital teknologibruk innan språk og estetiske fag i barnehage https://blogg.hvl.no/digisus/
  • Kunstprosjektet mellom https://blogg.hvl.no/mellom/
Forskargrupper