Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å øke din kompetanse i kunst, kultur og kreativitet? Ønsker du å styrke kompetansen hos personalet i din egen barnehage, gjennom å lede et lengre utviklingsarbeid? Da er dette studiet for deg.

Stord, Bergen – samlingsbasert

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen?

  Kunst, Kultur og Kreativitet er ett av de kunnskapsområdene norske barnehager arbeider minst med. For å endre dette er det nødvendig å styrke personalets egenferdigheter i kunstpedagogisk arbeid med barn, og skape en ny kultur for utvikling og utforsking av fagområdet i kollegafellesskapet. Dette forutsetter barnehagelærere som kan lede utviklingsprosesser i samsvar med Rammeplan for barnehagen, der hele personalet er involvert.

  Hva lærer du?

  Studiet er forskningsbasert og praksisnært, og skal bidra til at du får økt praktisk og didaktisk kompetanse i kunst, kultur og kreativitet, og i å analysere behov for endring og lede utviklingsarbeid i egen barnehage.

  Læringsaktivitetene i studiet vil være tett sammenkoblet med læringsprosesser på din egen arbeidsplass.

  Du vil få arbeide med kunnskapsområdet både på enfaglige og tverrfaglige måter, og få utforske hvordan digitale verktøy kan brukes til å støtte barns fysiske og sansende væremåte - og fremme lek, sosial samhandling og inkludering i fellesskapet. I studiet får du møte eksempler på tverrfaglige prosjekter utviklet ved HVL som modeller for ditt eget arbeid.

  Du vil øke din kompetanse innen: 

  • kunstfaglig teori og kunstfaglige metoder i barnehagen,
  • digitale verktøy i kunstfaglige lærings- og utviklingsprosesser i barnehagen
  • å skape, (vei)lede, gjennomføre og vurdere et selvstendig avgrenset kunstfaglig utviklingsprosjekt i barnehagen i tråd med forskningsetiske normer og regler
  • vitenskapsteoretiske og metodeteoretiske problemstillinger som grunnlag for forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen
  • etiske retningslinjer for forskningspraksis blant barn generelt og i det kunstfaglige feltet spesielt.

  Studiet er på masternivå. Les emneplanen for KKK851 Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen

  Målgruppe

  Dette studiet er for deg som jobber som barnehagelærer.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Det blir gjennomført to kurs, ett på Stord og ett i Bergen. 

  Forelesninger, veiledning og praktiske seminarer hvor studentaktive læringsformer vil være fremtredende. Mellom samlingene vil studentene arbeide selvstendig med prosjekter, øvelser og gruppearbeid knyttet til de obligatoriske læringsaktivitetene (arbeidskrav).

  Undervisning og veiledning foregår over 3 fysiske samlinger a 3 dager i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret, samt på 2 nettsamlinger a 2 timer per semester.

  Samlinger

  Høst 2024: Uke 36, 42 og 47
  Vår 2025: Uke 4, 12 og 19

  Stord har samlinger mandag kl.12 - onsdag kl.15.00 
  Bergen har samlinger onsdag kl.12 - fredag kl.15.00.

  Nettdager:
  Stord tirsdager kl.15-17 
  Bergen torsdager kl 15 – 17.
  To nettdager per semester.

  Anbefalt forkunnskap

  Ingen. Men du må være førskole-/barnehagelærer eller ha annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk, som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage

  Pensum

  Du vil få mer informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Individuell muntlig eksamen hvor fullført kunstpedagogisk utviklingsarbeid presenteres digitalt for faglærere, sensor og medstudenter.

  Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

  La videreutdanningen være del av en mastergrad

  Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet: Master i barnehagekunnskap.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs