Barnehender på klatrestativ.

Spesialpedagogikk i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage, og vil lære mer om barn med språklige og sosiale utfordringer? I dette studiet lærer du om språkvansker og psykososiale vansker, og om hvordan du kan tilrettelegge for et godt psykososialt og språklig miljø i barnehagen. 

Hvorfor studere Spesialpedagogikk i barnehagen?

Med spesialpedagogikk kan du jobbe med mer spesialiserte roller innen barnehagepedagogikk. Lær hvordan du kan tilrettelegge, slik at du kan se barn med ulike behov blomste og lykkes i et tilrettelagt læringsmiljø.

Hva lærer du?

 • Spesialpedagogiske perspektiv og lovverk
 • Barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
 • Psykososiale vansker i barnehagealder
 • Forebygginng og bredde i normalutvikling
 • Kartlegging og observasjon av enkeltbarn og barnehagens sitt læringsmiljø

Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng, som omhandler tema om språkvansker og sosiale vansker, kan innpasses mastergrader i spesialpedagogikk. 

Målgruppe

Videreutdanningen passer for deg som jobber i barnehage og vil lære mer om barn med språklige og sosiale utfordringer.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Samling- og nettbasert.

Samlingsdatoer

Høst 2024

Samlinger

 • 2.-4.september
 • 11.-13.november

Nettøkter: 25.september, 16.oktober, 6.november og 4.desember

Vår 2025

Samlinger

 • 13.-15.januar
 • 7.- 9. april

Nettøkter: 29.januar, 26.februar, 12.mars og 20.april

Anbefalt forkunnskap

Barnehagelærerutdanning

Pensum

Du mottar informasjon om pensum når kurset starter. 

Eksamensform

 • Oppgave - skriftlig rapport fra FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass (teller 60 %)
 • Muntlig individuell eksamen (teller 40%)

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs