Barnehender på klatrestativ.

Spesialpedagogikk i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage, og vil lære mer om barn med språklige og sosiale utfordringer? I dette studiet lærer du om språkvansker og psykososiale vansker, og om hvordan du kan tilrettelegge for et godt psykososialt og språklig miljø i barnehagen. 

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

  Mer om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Spesialpedagogikk i barnehagen?

  Med spesialpedagogikk kan du jobbe med mer spesialiserte roller innen barnehagepedagogikk. Lær hvordan du kan tilrettelegge, slik at du kan se barn med ulike behov blomste og lykkes i et tilrettelagt læringsmiljø.

  Hva lærer du?

  • Spesialpedagogiske perspektiv og lovverk
  • Barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • Psykososiale vansker i barnehagealder
  • Forebygginng og bredde i normalutvikling
  • Kartlegging og observasjon av enkeltbarn og barnehagens sitt læringsmiljø

  Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng, som omhandler tema om språkvansker og sosiale vansker, kan innpasses mastergrader i spesialpedagogikk. 

  For mer informasjon om studiet, se emneplanen:
  SPB801 Spesialpedagogikk i barnehagen 

  Målgruppe

  Videreutdanningen passer for deg som jobber i barnehage og vil lære mer om barn med språklige og sosiale utfordringer.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet går over to semester og er kombinert nettbasert og samlingsbasert studium, med to tre-dagars samlingar og fire nettsamlingar per semester. Studiet kombinerer førelesningar, diskusjonar, oppgåvearbeid, studentpresentasjon og gruppearbeid. Mellom samlingane skal studentane arbeide i nettbaserte studiegrupper, i tillegg til sjølvstudium.

  Samlingsdatoer

  Høst 2024

  Samlinger, heldag på dagtid

  • 2.-4.september
  • 11.-13.november

  Nettøkter: 25.september, 16.oktober, 6.november og 4.desember
  Hovedsaklig i tiden 14-16

  Vår 2025

  Samlinger, heldag på dagtid

  • 13.-15.januar
  • 7.- 9. april

  Nettøkter: 29.januar, 26.februar, 12.mars og 20.april
  Hovedsaklig i tiden 14-16

  Anbefalt forkunnskap

  Barnehagelærerutdanning

  Pensum

  Du mottar informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  • Oppgave - skriftlig rapport fra FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass (teller 60 %)
  • Muntlig individuell eksamen (teller 40%)

   

  La videreutdanningen være del av en mastergrad 

  Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet: 

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs