Barnehender på klatrestativ.

Spesialpedagogikk i barnehagen

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage, og vil lære mer om barn med språklige og sosiale utfordringer? I dette studiet lærer du om språkvansker og psykososiale vansker, og om hvordan du kan tilrettelegge for et godt psykososialt og språklig miljø i barnehagen. 

Hvorfor velge denne videreutdanningen?

Dette er et studium der du lærer om:

  • spesialpedagogiske perspektiv og lovverk
  • barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • psykososiale vansker i barnehagealder
  • forebygginng og bredde i normalutvikling
  • kartlegging og observasjon av enkeltbarn og barnehagens sitt læringsmiljø

Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng som omhandler tema om språkvansker og sosiale vansker kan innpasses mastergrader i spesialpedagogikk.