barnehage

Barns språkutvikling og språklæring

Vidareutdanning på masternivå

Jobbar du i barnehage, og vil lære meir om korleis du kan stimulere barn si språkutvikling? 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Førskule-/barnehagelærar eller anna treårig pedagogisk høgskuleutdanning med vidareutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk leiarstilling i barnehagen. Du må være tilsett i barnehage.

  Meir om søknadsprosessen

  Kvifor studere Barns språkutvikling og språklæring?

  Opplev korleis ei betre forståing for barn si språkutvikling kan gjera læring meir engasjerande og gøy. Studiet kan opne dører for meir spesialiserte roller i barnehagepedagogikk. Lær deg metodar og verktøy som kan brukast til å tilpassa undervisninga til barns individuelle behov. 

  Kva lærer du?

  I dette studiet lærer du om barns språklege utvikling og om språkstimulering gjennom leik, høgtlesing og samtale. Vi har eit særleg fokus på barn som strevar med språkutviklinga og barn med norsk som andrespråk.

  • språkutvikling og fleirspråkleg utvikling hjå barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsvanskar i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

   For meir informasjon om innhaldet i studiet, sjå emneplanen

  Målgruppe

  Vidareutdanningstilbod retta mot deg som er barnehagelærarar og andre pedagogar som jobber i barnehage.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er samlingsbasert delstudium, i Bergen. Det er organisert som ei blanding av samlingar, sjølvstudium, arbeid i studiegrupper, arbeid gjennomført på eigen arbeidsplass og arbeid på nett. Samlingane strekk seg over tre dagar, og vil bli sett saman av førelesingar og gruppearbeid, samt studentframlegg, samtalar og erfaringsutveksling.

  Det er fire arbeidskrav i løpet av året. Dei er knytt til utvikling av eigen praksis, fagtekst om språkvanskar og eit digitalt arbeidskrav om fleirspråkleg utvikling.

  Samlingar

  Det er i alt fire samlingar på studiet, og dei skal gå frå onsdag til fredag følgande datoar: 

  Haust 2024:

  • 1.samling: 4.-6.september

  • 2.samling: 6.-8.november

  Vår 2025:

  • 3.samling: 29.-31.januar

  • 4.samling: 26.-28.mars

   

  Tidspunkta for undervisninga er:

  • Onsdag 11.15-17.00
  • Torsdag 08.15-15.00
  • Fredag 08.15-13.00

  Tilrådd forkunnskap

  Førskule-/barnehagelærar eller anna treårig pedagogisk høgskuleutdanning med vidareutdanning i barnehagepedagogikk.

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Eksamen er to-delt.

  • Del 1: Skriftlig rapport fra FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass (teller 60 % av endelig karakter). Omfang 4000 ord +/- 10%.
  • Del 2: Muntlig eksamen i gruppe (teller 40 % av endelig karakter). 30-45 min. Alle i gruppen får samme karakter. 

  Utdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing på vidareutdanning for barnehagelærarar. Du kan søke om tilretteleggingsmidlar gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs