barnehage

Barns språkutvikling og språklæring

Etter- og vidareutdanning

Jobbar du i barnehage, og vil lære meir om korleis du kan stimulere barn si språkutvikling? I dette studiet lærer du om barns språklege utvikling og om språkstimulering gjennom leik, høgtlesing og samtale. Vi har eit særleg fokus på barn som strevar med språkutviklinga og barn med norsk som andrespråk.

Gjennom studiet lærer du om

  • språkutvikling og fleirspråkleg utvikling hjå barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsvanskar i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

Det er fire arbeidskrav i løpet av året. Dei er knytt til utvikling av eigen praksis, fagtekst om språkvanskar og eit digitalt arbeidskrav om fleirspråkleg utvikling.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

Studiet er organisert som en blanding av samlinger, selvstudium, arbeid i studiegrupper, arbeid gjennomført på egen arbeidsplass og arbeid på nett.

Samlingsdatoer

Det er i alt fire samlinger på studiet og de skal gå fra onsdag til fredag følgende datoer: 

Høst 2023:

  • 6.-8.september
  • 8.-10.november

Vår 2024:

  • 31.januar-2.februar
  • 3.-5.april

Vurderingsform

Eksamen er to-delt.

  • Del 1: Skriftlig rapport fra FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass (teller 60 % av endelig karakter). Omfang 4000 ord +/- 10%.
  • Del 2: Muntlig eksamen i gruppe (teller 40 % av endelig karakter). 30-45 min. Alle i gruppen får samme karakter. 

Pensum

Du får informasjon om pensum ved studiestart.