Utdanningsledelse – videreutdanninger for barnehage- og skoleledere

Ønsker du å videreutvikle og styrke din lederkompetanse? Høgskulen på Vestlandet tilbyr flere videreutdanninger for barnehage- og skoleledere. Våre lederutdanninger tar utgangspunkt i to hovedområder – egen utvikling som leder og utvikling av barnehage eller skole som organisasjon.

Våre videreutdanninger

  • Du kan søke på videreutdanningene Ledelse av profesjonelle læringsfelleskap og Ledelse av utviklings- og endringsarbeid allerede nå. Søknadsfrist er 1. april 2024.
  • Søkeperioden for rektorutdanningen er fra 1. februar til 1. mars 2024.

Forskningsbasert og tett på praksis

På studiene vil du få mulighet til å lære av egen og andres praksis og praksiserfaringer. Du vil bli del av et profesjonsfellesskap som har rom for refleksjon. Studiene er praksisnære og setter ny og oppdatert fagkunnskap i sammenheng med din egen lederpraksis.

Overføringsverdi til egen ledervirksomhet

Vi legger vekt på å skape en god sammenheng mellom innholdet i utdanningene og utprøving av ledelsesaktiviteter i egen barnehage eller skole. I studiene vil du møte studentaktive arbeidsmåter som har tydelig overføringsverdi til din egen ledervirksomhet.

Samlingsbaserte utdanninger som kan kombineres med jobben du har

Studiene finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som skoleleder. 

– Jeg er veldig fornøyd med opplegget. Forelesningene var av høy kvalitet og pensum gikk rett inn i det som jeg jobber med i min egen arbeidshverdag.

Ellen Rundereim, rektor ved Selje skule

 

Ønsker du å bygge videre med en masterutdanning?

Les mer om master praktisk utdanningsvitenskap, studieretning leiing og profesjonsutvikling i utdanningssektoren

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs